Trở Thành Vương Giả Sau Khi Bị Cắn

Sau khi trùng sinh. Huyết tộc trở thành bá chủ thế giới, mà loài người lại chấp nhận loại cuộc sống này, lấy làm vinh hạnh khi trở thành cận vệ của huyết tộc, như câu nói: loài người chưa bị huyết tộc hút máu qua thì không phải người tốt. Vương Triết vốn muốn sửa chữa những tiếc nuối của thế giới trước để lại, sống tốt hơn, lại không ngờ đến, rơi vào cuộc chiến tranh giành vị trí cận vệ của huyết tộc, thời khắc sinh tử, một cỗ năng lượng thần bí trong cơ thể được hồi sinh, chủ nhân chân chính của huyết tộc, vị vua chân chính---đến rồi!