Đăng nhập

Chung Cực Đấu La

Chung Cực Đấu La

[ Cập nhật lúc: 03:57 19/04/2022 ]

2210401 Lượt xem

Đang tiến hành

4.9 (11 người đã đánh giá)

Nội dung

Danh sách chương

Chapter 327

6057

Chapter 326

1302

Chapter 325

500

Chapter 324

594

Chapter 323

543

Chapter 322

909

Chapter 321

670

Chapter 320

576

Chapter 319

500

Chapter 318

553

Chapter 317

512

Chapter 316

499

Chapter 315

483

Chapter 314

373

Chapter 313

454

Chapter 312

512

Chapter 311

491

Chapter 310

474

Chapter 309

503

Chapter 308

478

Chapter 307

435

Chapter 306

479

Chapter 305

354

Chapter 304

543

Chapter 303

518

Chapter 302

519

Chapter 301

505

Chapter 300

592

Chapter 299

651

Chapter 298

521

Chapter 297

491

Chapter 296

521

Chapter 295

695

Chapter 294

636

Chapter 293

732

Chapter 292

636

Chapter 291

609

Chapter 290

709

Chapter 289

847

Chapter 288

548

Chapter 287

2159

Chapter 286

2213

Chapter 285

719

Chapter 284

689

Chapter 283

861

Chapter 282

2269

Chapter 281

551

Chapter 280

544

Chapter 279

481

Chapter 278

1614

Chapter 277

443

Chapter 276

418

Chapter 275

420

Chapter 274

433

Chapter 273

410

Chapter 272

1636

Chapter 271

2017

Chapter 270

452

Chapter 269

2101

Chapter 268

2240

Chapter 267

513

Chapter 266

456

Chapter 265

496

Chapter 264

545

Chapter 263

1437

Chapter 262

520

Chapter 261

519

Chapter 260

529

Chapter 259

541

Chapter 258

486

Chapter 257

488

Chapter 256

1501

Chapter 255

504

Chapter 254

641

Chapter 253

538

Chapter 252

508

Chapter 251

541

Chapter 250

566

Chapter 249

490

Chapter 248

498

Chapter 247

605

Chapter 246

494

Chapter 245

590

Chapter 244

496

Chapter 243

489

Chapter 242

513

Chapter 241

497

Chapter 240

512

Chapter 239

502

Chapter 238

529

Chapter 237

1091

Chapter 236

547

Chapter 235

506

Chapter 234

499

Chapter 233

556

Chapter 232

608

Chapter 231

519

Chapter 230

533

Chapter 229

1466

Chapter 228

543

Chapter 227

560

Chapter 226

579

Chapter 225

590

Chapter 224

538

Chapter 223

537

Chapter 222

516

Chapter 221

554

Chapter 220

661

Chapter 219

557

Chapter 218

537

Chapter 217

456

Chapter 216

525

Chapter 215

533

Chapter 214

504

Chapter 213

503

Chapter 212

590

Chapter 211

526

Chapter 210

494

Chapter 209

564

Chapter 208

497

Chapter 207

604

Chapter 206

546

Chapter 205

627

Chapter 204

616

Chapter 203

632

Chapter 202

657

Chapter 201

673

Chapter 200

691

Chapter 199

580

Chapter 198

603

Chapter 197

583

chapter 196

644

chapter 195

539

chapter 194

639

chapter 193 fix

699

chapter 192

552

chapter 191

455

chapter 190

436

chapter 189

757

chapter 188

463

chapter 187

490

chapter 186

446

chapter 185

466

chapter 184

415

chapter 183

454

chapter 182

503

chapter 181

468

chapter 180

423

chapter 179

453

chapter 178

455

chapter 177

430

chapter 176

424

chapter 175

425

chapter 174

400

chapter 173

444

chapter 172

393

chapter 171

387

chapter 170

436

chapter 169

426

chapter 168

387

chapter 167

439

chapter 166

446

chapter 165

399

chapter 164

388

chapter 163

388

chapter 162

418

chapter 161

373

chapter 160

405

chapter 159

404

chapter 158

404

chapter 157

389

chapter 156

379

chapter 155

363

chapter 154

372

chapter 153

375

chapter 152

445

chapter 151

404

chapter 150

412

chapter 149

370

chapter 148

459

chapter 147

430

chapter 146

376

chapter 145

401

chapter 144

383

chapter 143

359

chapter 142

362

chapter 141

375

chapter 140

1068

chapter 139

396

chapter 138

398

chapter 137

379

chapter 136

384

chapter 135

374

chapter 134

423

chapter 133

396

chapter 132

446

chapter 131

394

chapter 130

407

chapter 129

358

chapter 128

369

chapter 127

391

chapter 126

404

chapter 125

375

chapter 124

1331

chapter 123

400

chapter 122

393

chapter 121

403

chapter 120

465

chapter 119

478

chapter 118

437

chapter 117

445

chapter 116

458

chapter 115

513

chapter 114

483

chapter 113

504

chapter 112

712

chapter 111

10019

chapter 110

6505

chapter 109

8519

chapter 108

6207

chapter 107

6372

chapter 106

6896

chapter 105

10652

chapter 104

8886

chapter 103

8999

chapter 102

7973

chapter 101

8308

chapter 100

8078

chapter 99

9100

chapter 98

10491

chapter 97

10996

chapter 96

9577

chapter 95

9273

chapter 94

10286

chapter 93

7734

chapter 92

9777

chapter 91

9712

chapter 90

9945

chapter 89

9965

chapter 88

10704

chapter 87

10003

chapter 86

12185

chapter 85

11488

chapter 84

12147

chapter 83

12639

chapter 82

13039

Chapter 81

12158

Chapter 80

13648

Chapter 79

12735

Chapter 78

13074

Chapter 77

15652

chapter 76

13047

chapter 75

13260

chapter 74

11915

chapter 73

11988

chapter 72

11677

chapter 71

14024

chapter 70

13080

chapter 69

12221

chapter 68

12118

Chapter 67

13098

Chapter 66

12294

Chapter 65

13418

Chapter 64

12465

Chapter 63

12328

Chapter 62

12578

Chapter 61

12721

Chapter 60

13425

Chapter 59

16630

Chapter 58

13200

chapter 57

16173

chapter 56

11381

chapter 55

12051

chapter 54

9694

chapter 53

12284

chapter 52

9592

chapter 51

10575

chapter 50

10441

chapter 49

12562

Chapter ngoai truyen 3

8918

chapter 48

12966

Chapter Ngoại truyện 2

9876

Chapter Ngoai truyen

11642

Chapter 47 video

12727

Chapter 46

13069

Chapter 45

13428

Chapter 44

28665

Chapter 43

14283

Chapter 42

17230

Chapter 41

15053

Chapter 40

19876

Chapter 39

15957

Chapter 38

1328

Chapter 37

16656

Chapter 36

18478

Chapter 35

17771

Chapter 34

18632

Chapter 33

16103

Chapter 32

18806

Chapter 31

16865

Chapter 30

19679

Chapter 29

17313

Chapter 28

19833

Chapter 27

17311

Chapter 26

19218

Chapter 25

17803

Chapter 24

19301

Chapter 23

21982

Chapter 22

21200

Chapter 21

19356

Chapter 20

20915

Chapter 19

19165

Chapter 18

19694

Chapter 17

20435

Chapter 16

20451

Chapter 15

20428

Chapter 14

1354

Chapter 13

21754

Chapter 12

20780

Chapter 11

22415

Chapter 10

20820

Chapter 9

21991

Chapter 8

21804

Chapter 7

22687

Chapter 6

23405

Chapter 5

25024

Chapter 4

27104

Chapter 3

28363

Chapter 2

38435

Chapter 1

49260

72 bình luận

heluuuuuu
heluuuuuu Nhất đoạn đấu khí

Mình góp ý xíu với nhóm dịch là từ 'shreck' thì nên đổi sang từ 'sử lai khắc' thì hay hơn chứ từ 'shreck' thì cứ kì kì sao á

Trả lời
20:44 - 14/06/2022
khongthiphuongdung
khongthiphuongdung Nhị đoạn đấu khí

hãy đọc trên netruyen nhé

Trả lời
09:27 - 07/06/2022
duy113
duy113 Nhất đoạn đấu khí

Tác giả có làm bộ này nữa ko

Trả lời
09:44 - 26/05/2022
hungwlee
hungwlee Nhất đoạn đấu khí

Sao mãi chưa thấy chap mới nhỉ

Trả lời
22:00 - 05/05/2022
satthanssss
satthanssss Nhất đoạn đấu khí

Mẹ dạy có khác

Trả lời
19:20 - 01/05/2022