• Danh sách chương
  • Giới Thiệu Truyện
  • Bình Luận (8)
Lục Trường Sinh rất khó chịu.


Xuyên việt tiên hiệp thế giới, có được một trương mặt nhân vật chính.


Khí chất siêu phàm, mê đảo chúng sinh.


Đột phá cảnh giới, tựu có thể dẫn tới thiên địa dị tượng.


Niệm một bài thơ, liền kinh động thiên hạ văn nhân.


Tùy tiện kéo hai câu đạo đức kinh, trang tử, hoàng đình kinh, càng là dẫn tới thiên hoa loạn trụy, vạn trượng hào quang, thần thú hiến thụy.


Ra ngoài tùy tiện lịch luyện một chút, tọa kỵ không mời mà tới, pháp bảo mười bước một cái.


Dưới những thiết định thế này


Lục Trường Sinh vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, mình tu hành cực kỳ bình thường, không có gì nổi bật
Để Lại 1 Lời Bình Truyện

Lưu ý: Nội dung bình luận không vượt quá 500 ký tự

Truyện Cùng Thể Loại