Đăng nhập

Đại Vương Tha Mạng

Đại Vương Tha Mạng

[ Cập nhật lúc: 06:27 25/05/2022 ]

517171 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (18 người đã đánh giá)

Nội dung

sau khi linh khí hồi phục, mọi người chắt chiu từng tơ linh khí, chỉ có lữ thụ, dựa vào hệ thống điểm cảm xúc tiêu cực , oán hận người khác là trở nên mạnh hơn! cậu ta chỉ muốn bảo vệ em gái, nhưng mà thời kì lũ lụt khó có thể tránh khỏi, chỉ đành..... tiện oán hận người khác , trở nên mạnh hơn! vậy thì , chuẩn bị xong chưa, lữ thụ "đại ma vương " tới đây

Link đọc truyện chữ Đại vương tha mạng (Full)

Danh sách chương

Chapter 492

3208

Chapter 491

389

Chapter 490

330

chapter 489

342

chapter 488

273

chapter 487

270

chapter 486

259

chapter 485

311

chapter 484

243

chapter 483

242

chapter 482

238

chapter 481

228

chapter 480

239

chapter 479

227

chapter 478

215

chapter 477

228

chapter 476

215

chapter 475

281

chapter 474

245

chapter 473

209

chapter 472

217

chapter 471

217

chapter 470

239

chapter 469

241

chapter 468

215

chapter 467

234

chapter 466

226

chapter 465

233

chapter 464

216

chapter 463

206

chapter 462

205

chapter 461

203

chapter 460

252

chapter 459

233

chapter 458

228

chapter 457

206

chapter 456

193

chapter 455

197

chapter 454

194

chapter 453

200

chapter 452

194

chapter 451

202

chapter 450

210

chapter 449

205

chapter 448

213

chapter 447

218

chapter 446

211

chapter 445

212

chapter 444

204

chapter 443

212

chapter 442

218

chapter 441

214

chapter 440

205

chapter 439

195

chapter 438

204

Chapter 437

236

Chapter 436

202

Chapter 435

220

Chapter 434

202

Chapter 433

192

Chapter 432

190

Chapter 431

207

Chapter 430

203

Chapter 429

188

Chapter 428

185

Chapter 427

213

Chapter 426

192

Chapter 425

227

Chapter 424

222

Chapter 423

215

Chapter 422

212

Chapter 421

192

Chapter 420

213

Chapter 419

195

Chapter 418

215

Chapter 417

205

Chapter 416

199

Chapter 415

197

Chapter 414

188

Chapter 413

225

Chapter 412

205

Chapter 411

209

Chapter 410

212

Chapter 409

206

Chapter 408

201

Chapter 407

220

Chapter 406

201

Chapter 405

216

Chapter 404

200

Chapter 403

209

Chapter 402

210

Chapter 401

201

Chapter 400

220

Chapter 399

217

Chapter 398

225

Chapter 397

219

Chapter 396

201

Chapter 395

211

Chapter 394

215

Chapter 393

198

Chapter 392

228

Chapter 391

232

Chapter 390

251

Chapter 389

219

Chapter 388

242

Chapter 387

243

Chapter 386

215

Chapter 385

217

Chapter 384

235

Chapter 383

235

Chapter 382

225

Chapter 381

244

Chapter 380

223

Chapter 379

228

Chapter 378

233

Chapter 377

222

Chapter 376

206

Chapter 375

228

Chapter 374

211

Chapter 373

221

Chapter 372

211

Chapter 371

237

Chapter 370

239

Chapter 369

206

Chapter 368

251

Chapter 367

223

Chapter 366

227

Chapter 365

222

Chapter 364

228

Chapter 363

217

Chapter 362

205

Chapter 361

203

Chapter 360

262

Chapter 359

230

Chapter 358

209

Chapter 357

221

Chapter 356

207

Chapter 355

220

Chapter 354

235

Chapter 353

219

Chapter 352

212

Chapter 351

242

Chapter 350

257

Chapter 349

232

Chapter 348

261

Chapter 347

240

Chapter 346

215

Chapter 345

219

Chapter 344

254

Chapter 343

216

Chapter 342

233

Chapter 341

210

Chapter 340

217

Chapter 339

214

Chapter 338

210

Chapter 337

220

Chapter 336

210

Chapter 335

226

Chapter 334

214

Chapter 333

221

Chapter 332

283

Chapter 331

220

Chapter 330

221

Chapter 329

221

Chapter 328

232

Chapter 327

241

Chapter 326

217

Chapter 325

223

Chapter 324

217

Chapter 323

227

Chapter 322

231

Chapter 321

233

Chapter 320

257

Chapter 319

238

Chapter 318

229

Chapter 317

237

Chapter 316

245

Chapter 315

241

Chapter 314

259

Chapter 313

230

Chapter 312

217

Chapter 311

226

Chapter 310

240

Chapter 309

226

Chapter 308

255

Chapter 307

225

Chapter 306

226

Chapter 305

219

Chapter 304

226

Chapter 303

238

Chapter 302

233

Chapter 301

236

Chapter 300

250

Chapter 299

215

Chapter 298

225

Chapter 297

222

Chapter 296

249

Chapter 295

242

Chapter 294

230

Chapter 293

240

Chapter 292

228

Chapter 291

225

Chapter 290

228

Chapter 289

233

Chapter 288

217

Chapter 287

221

Chapter 286

221

Chapter 285

216

Chapter 284

231

Chapter 283

232

Chapter 282

221

Chapter 281

223

Chapter 280

235

Chapter 279

220

Chapter 278

218

Chapter 277

226

Chapter 276

227

Chapter 275

242

Chapter 274

231

Chapter 273

239

Chapter 272

225

Chapter 271

211

Chapter 270

205

Chapter 269

188

Chapter 268

204

Chapter 267

213

Chapter 266

208

Chapter 265

190

Chapter 264

216

Chapter 263

198

Chapter 262

198

Chapter 261

214

Chapter 260

217

Chapter 259

216

Chapter 258

214

Chapter 257

209

Chapter 256

205

Chapter 255

228

Chapter 254

223

Chapter 253

206

Chapter 252

229

Chapter 251

220

Chapter 250

217

Chapter 249

205

Chapter 248

216

Chapter 247

219

Chapter 246

190

Chapter 245

199

Chapter 244

192

Chapter 243

191

Chapter 242

199

Chapter 241

194

Chapter 240

226

Chapter 239

198

Chapter 238

206

Chapter 237

223

Chapter 236

207

Chapter 235

220

Chapter 234

218

Chapter 233

212

Chapter 232

209

Chapter 231

217

Chapter 230

211

Chapter 229

216

Chapter 228

222

Chapter 227

211

Chapter 226

214

Chapter 225

217

Chapter 224

216

Chapter 223

217

Chapter 222

206

Chapter 221

223

Chapter 220

205

Chapter 219

210

Chapter 218

199

Chapter 217

215

Chapter 216

214

Chapter 216

651

Chapter 215

217

Chapter 214

232

Chapter 213

256

Chapter 212

237

Chapter 211

234

Chapter 210

236

Chapter 209

242

Chapter 208

229

Chapter 207

216

Chapter 206

224

Chapter 205

222

Chapter 204

229

Chapter 203

231

Chapter 202

249

Chapter 201

239

Chapter 200

253

Chapter 199

245

Chapter 198

242

Chapter 197

238

Chapter 196

247

Chapter 195

260

Chapter 194

233

Chapter 193

240

Chapter 192

233

Chapter 191

236

Chapter 190

233

Chapter 189

231

Chapter 188

232

Chapter 187

216

Chapter 186

239

Chapter 185

219

Chapter 184

237

Chapter 183

210

Chapter 182

211

Chapter 181

214

Chapter 180

223

Chapter 179

211

Chapter 178

222

Chapter 177

225

Chapter 176

211

Chapter 175

237

Chapter 174

205

Chapter 173

205

Chapter 172

225

chapter 171

224

chapter 170

215

chapter 169

272

chapter 168

221

chapter 167

216

Chapter 166

232

Chapter 165

229

Chapter 164

224

Chapter 163

225

Chapter 162

217

Chapter 161

226

Chapter 160

268

Chapter 159

212

Chapter 158

219

Chapter 157

223

Chapter 156

299

Chapter 155

224

Chapter 154

261

Chapter 153

240

Chapter 152

232

chapter 151

238

chapter 150

234

chapter 149

214

chapter 148

225

chapter 147

360

chapter 146

251

chapter 145

236

chapter 144

231

chapter 143

224

chapter 142

235

chapter 141

220

chapter 140

239

chapter 139

227

chapter 138

225

chapter 137

227

chapter 136

237

chapter 135

232

chapter 134

240

chapter 133

233

chapter 132

240

chapter 131

230

chapter 130

239

chapter 129

233

chapter 128

225

chapter 127

228

chapter 126

233

chapter 125

221

chapter 124

228

chapter 123

238

chapter 122

222

chapter 121

225

chapter 120

226

chapter 119

219

chapter 118

223

chapter 117

230

chapter 116

232

chapter 115

220

chapter 114

220

chapter 113

234

chapter 112

224

chapter 111

241

chapter 110

227

chapter 109

227

chapter 108

226

chapter 107

231

chapter 106

220

chapter 105

219

chapter 104

207

chapter 103

219

chapter 102

214

chapter 101

237

chapter 100

230

chapter 99

210

chapter 98

265

chapter 97

214

chapter 96

263

chapter 95

223

chapter 94

198

chapter 93

204

chapter 92

209

chapter 91

211

chapter 90

206

chapter 89

214

chapter 88

220

chapter 87

206

chapter 86

216

chapter 85

226

chapter 84

219

chapter 83

226

chapter 82

233

chapter 81

228

chapter 80

231

chapter 79

233

chapter 78

219

chapter 77

226

chapter 76

232

chapter 75

235

chapter 74

225

chapter 73

238

chapter 72

228

chapter 71

245

chapter 70

257

chapter 69

244

chapter 68

252

chapter 67

253

chapter ngoai truyen 2

217

chapter ngoai truyen 1

234

chapter 66

245

chapter 65

241

chapter 64

228

chapter 63

253

chapter 62

276

chapter 61

259

chapter 60

291

chapter 59

253

chapter 58

259

chapter 57

245

chapter 56

255

chapter 55

245

chapter 54

243

chapter 53

255

chapter 52

251

chapter 51

257

chapter 50

293

chapter 49

211

chapter 48

218

chapter 47

219

chapter 46.5

206

chapter 46

200

chapter 45.5

188

chapter 45

207

chapter 44.5

179

chapter 44

181

chapter 43

207

chapter 42

192

chapter 41

203

chapter 40

203

chapter 39.5

185

chapter 39

184

chapter 38

176

chapter 37.5

182

chapter 37

179

chapter 36.5

172

chapter 36

181

chapter 35.5

183

chapter 35

178

chapter 34.5

170

chapter 34

193

chapter 33.5

190

chapter 33

203

chapter 32.5

200

chapter 32

199

chapter 31.5

178

chapter 31

209

chapter 30.5

180

chapter 30

195

chapter 29.5

185

chapter 29

185

chapter 28.5

186

chapter 28

187

chapter 27.5

196

chapter 27

195

chapter 26.5

202

chapter 26

208

chapter 25.5

217

chapter 25

240

chapter 24.5

191

chapter 24

203

chapter 23.5

198

chapter 23

198

chapter 22.5

194

chapter 22

188

chapter 21.5

187

chapter 21

197

chapter 20.5

193

chapter 20

227

chapter 19.5

196

chapter 19

196

chapter 18.5

193

chapter 18

197

chapter 17.5

203

chapter 17

227

chapter 16.5

196

chapter 16

221

chapter 15.5

208

chapter 15

224

chapter 14.5

209

chapter 14

209

chapter 13.5

225

chapter 13

232

chapter 12.5

227

chapter 12

230

chapter 11.5

222

chapter 11

224

chapter 10.5

214

chapter 10

251

chapter 9.5

237

chapter 9

248

chapter 8.5 video

263

chapter 8

256

chapter 7.5

263

chapter 7

249

chapter 6.5

246

chapter 6

274

chapter 5

356

chapter 4

345

chapter 3

393

chapter 2

522

chapter 1

1539

87 bình luận

anhhunghehe
anhhunghehe Nhất đoạn đấu khí

Web bay màu r à :))

Trả lời
15:50 - 19/11/2022
anhhunghehe
anhhunghehe Nhất đoạn đấu khí

Web bay màu r à :))

Trả lời
15:50 - 19/11/2022
anhhunghehe
anhhunghehe Nhất đoạn đấu khí

Web bay màu r à :))

Trả lời
15:50 - 19/11/2022
anhhunghehe
anhhunghehe Nhất đoạn đấu khí

Web bay màu r à :))

Trả lời
15:50 - 19/11/2022
anhhunghehe
anhhunghehe Nhất đoạn đấu khí

Web bay màu r à :))

Trả lời
15:50 - 19/11/2022