Đăng nhập

Đại Vương Tha Mạng

Đại Vương Tha Mạng

[ Cập nhật lúc: 06:27 25/05/2022 ]

515906 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (18 người đã đánh giá)

Nội dung

sau khi linh khí hồi phục, mọi người chắt chiu từng tơ linh khí, chỉ có lữ thụ, dựa vào hệ thống điểm cảm xúc tiêu cực , oán hận người khác là trở nên mạnh hơn! cậu ta chỉ muốn bảo vệ em gái, nhưng mà thời kì lũ lụt khó có thể tránh khỏi, chỉ đành..... tiện oán hận người khác , trở nên mạnh hơn! vậy thì , chuẩn bị xong chưa, lữ thụ "đại ma vương " tới đây

Link đọc truyện chữ Đại vương tha mạng (Full)

Danh sách chương

Chapter 492

3142

Chapter 491

381

Chapter 490

324

chapter 489

338

chapter 488

268

chapter 487

267

chapter 486

255

chapter 485

307

chapter 484

240

chapter 483

238

chapter 482

233

chapter 481

225

chapter 480

236

chapter 479

224

chapter 478

212

chapter 477

225

chapter 476

213

chapter 475

277

chapter 474

242

chapter 473

206

chapter 472

213

chapter 471

214

chapter 470

236

chapter 469

239

chapter 468

212

chapter 467

231

chapter 466

223

chapter 465

230

chapter 464

214

chapter 463

203

chapter 462

203

chapter 461

201

chapter 460

250

chapter 459

231

chapter 458

224

chapter 457

204

chapter 456

186

chapter 455

195

chapter 454

192

chapter 453

198

chapter 452

191

chapter 451

198

chapter 450

207

chapter 449

203

chapter 448

210

chapter 447

216

chapter 446

208

chapter 445

209

chapter 444

202

chapter 443

210

chapter 442

216

chapter 441

212

chapter 440

203

chapter 439

193

chapter 438

200

Chapter 437

234

Chapter 436

197

Chapter 435

218

Chapter 434

199

Chapter 433

189

Chapter 432

188

Chapter 431

205

Chapter 430

201

Chapter 429

185

Chapter 428

183

Chapter 427

210

Chapter 426

190

Chapter 425

217

Chapter 424

218

Chapter 423

210

Chapter 422

211

Chapter 421

190

Chapter 420

212

Chapter 419

194

Chapter 418

214

Chapter 417

204

Chapter 416

198

Chapter 415

196

Chapter 414

187

Chapter 413

224

Chapter 412

203

Chapter 411

208

Chapter 410

210

Chapter 409

205

Chapter 408

200

Chapter 407

219

Chapter 406

200

Chapter 405

215

Chapter 404

199

Chapter 403

208

Chapter 402

209

Chapter 401

200

Chapter 400

219

Chapter 399

214

Chapter 398

224

Chapter 397

218

Chapter 396

200

Chapter 395

210

Chapter 394

214

Chapter 393

197

Chapter 392

227

Chapter 391

230

Chapter 390

250

Chapter 389

218

Chapter 388

241

Chapter 387

242

Chapter 386

214

Chapter 385

216

Chapter 384

233

Chapter 383

234

Chapter 382

224

Chapter 381

243

Chapter 380

221

Chapter 379

226

Chapter 378

226

Chapter 377

221

Chapter 376

205

Chapter 375

225

Chapter 374

209

Chapter 373

220

Chapter 372

210

Chapter 371

236

Chapter 370

238

Chapter 369

205

Chapter 368

250

Chapter 367

222

Chapter 366

226

Chapter 365

220

Chapter 364

224

Chapter 363

215

Chapter 362

204

Chapter 361

201

Chapter 360

260

Chapter 359

229

Chapter 358

208

Chapter 357

220

Chapter 356

206

Chapter 355

218

Chapter 354

234

Chapter 353

218

Chapter 352

211

Chapter 351

241

Chapter 350

255

Chapter 349

229

Chapter 348

260

Chapter 347

238

Chapter 346

213

Chapter 345

218

Chapter 344

253

Chapter 343

215

Chapter 342

231

Chapter 341

209

Chapter 340

211

Chapter 339

213

Chapter 338

208

Chapter 337

218

Chapter 336

207

Chapter 335

224

Chapter 334

212

Chapter 333

218

Chapter 332

281

Chapter 331

218

Chapter 330

219

Chapter 329

219

Chapter 328

230

Chapter 327

239

Chapter 326

214

Chapter 325

221

Chapter 324

215

Chapter 323

225

Chapter 322

228

Chapter 321

231

Chapter 320

255

Chapter 319

237

Chapter 318

228

Chapter 317

236

Chapter 316

244

Chapter 315

239

Chapter 314

258

Chapter 313

229

Chapter 312

216

Chapter 311

225

Chapter 310

237

Chapter 309

222

Chapter 308

253

Chapter 307

224

Chapter 306

225

Chapter 305

218

Chapter 304

223

Chapter 303

234

Chapter 302

231

Chapter 301

234

Chapter 300

248

Chapter 299

214

Chapter 298

224

Chapter 297

221

Chapter 296

247

Chapter 295

241

Chapter 294

229

Chapter 293

238

Chapter 292

227

Chapter 291

224

Chapter 290

226

Chapter 289

231

Chapter 288

216

Chapter 287

220

Chapter 286

219

Chapter 285

215

Chapter 284

228

Chapter 283

227

Chapter 282

218

Chapter 281

221

Chapter 280

232

Chapter 279

218

Chapter 278

216

Chapter 277

224

Chapter 276

224

Chapter 275

240

Chapter 274

228

Chapter 273

236

Chapter 272

218

Chapter 271

209

Chapter 270

202

Chapter 269

186

Chapter 268

202

Chapter 267

209

Chapter 266

204

Chapter 265

187

Chapter 264

213

Chapter 263

196

Chapter 262

196

Chapter 261

212

Chapter 260

214

Chapter 259

214

Chapter 258

212

Chapter 257

205

Chapter 256

203

Chapter 255

226

Chapter 254

217

Chapter 253

204

Chapter 252

227

Chapter 251

218

Chapter 250

215

Chapter 249

203

Chapter 248

212

Chapter 247

217

Chapter 246

188

Chapter 245

196

Chapter 244

190

Chapter 243

189

Chapter 242

197

Chapter 241

191

Chapter 240

222

Chapter 239

196

Chapter 238

204

Chapter 237

221

Chapter 236

205

Chapter 235

218

Chapter 234

216

Chapter 233

210

Chapter 232

206

Chapter 231

215

Chapter 230

209

Chapter 229

214

Chapter 228

220

Chapter 227

209

Chapter 226

211

Chapter 225

215

Chapter 224

214

Chapter 223

215

Chapter 222

203

Chapter 221

221

Chapter 220

202

Chapter 219

208

Chapter 218

196

Chapter 217

213

Chapter 216

212

Chapter 216

648

Chapter 215

214

Chapter 214

229

Chapter 213

250

Chapter 212

235

Chapter 211

232

Chapter 210

233

Chapter 209

240

Chapter 208

227

Chapter 207

213

Chapter 206

222

Chapter 205

219

Chapter 204

226

Chapter 203

226

Chapter 202

246

Chapter 201

236

Chapter 200

249

Chapter 199

241

Chapter 198

238

Chapter 197

233

Chapter 196

244

Chapter 195

256

Chapter 194

229

Chapter 193

236

Chapter 192

230

Chapter 191

229

Chapter 190

230

Chapter 189

226

Chapter 188

227

Chapter 187

211

Chapter 186

235

Chapter 185

217

Chapter 184

235

Chapter 183

208

Chapter 182

207

Chapter 181

211

Chapter 180

219

Chapter 179

209

Chapter 178

219

Chapter 177

222

Chapter 176

208

Chapter 175

233

Chapter 174

203

Chapter 173

203

Chapter 172

223

chapter 171

222

chapter 170

212

chapter 169

268

chapter 168

219

chapter 167

214

Chapter 166

229

Chapter 165

227

Chapter 164

221

Chapter 163

219

Chapter 162

215

Chapter 161

224

Chapter 160

266

Chapter 159

210

Chapter 158

215

Chapter 157

219

Chapter 156

295

Chapter 155

222

Chapter 154

258

Chapter 153

239

Chapter 152

230

chapter 151

235

chapter 150

232

chapter 149

213

chapter 148

224

chapter 147

358

chapter 146

250

chapter 145

233

chapter 144

230

chapter 143

223

chapter 142

234

chapter 141

219

chapter 140

238

chapter 139

226

chapter 138

224

chapter 137

226

chapter 136

236

chapter 135

230

chapter 134

238

chapter 133

231

chapter 132

239

chapter 131

229

chapter 130

238

chapter 129

231

chapter 128

223

chapter 127

227

chapter 126

232

chapter 125

220

chapter 124

224

chapter 123

237

chapter 122

220

chapter 121

224

chapter 120

223

chapter 119

217

chapter 118

221

chapter 117

229

chapter 116

231

chapter 115

219

chapter 114

219

chapter 113

231

chapter 112

223

chapter 111

239

chapter 110

226

chapter 109

226

chapter 108

225

chapter 107

228

chapter 106

219

chapter 105

218

chapter 104

206

chapter 103

218

chapter 102

213

chapter 101

236

chapter 100

229

chapter 99

206

chapter 98

264

chapter 97

213

chapter 96

259

chapter 95

222

chapter 94

197

chapter 93

202

chapter 92

208

chapter 91

209

chapter 90

205

chapter 89

213

chapter 88

218

chapter 87

205

chapter 86

215

chapter 85

225

chapter 84

218

chapter 83

225

chapter 82

232

chapter 81

227

chapter 80

227

chapter 79

232

chapter 78

216

chapter 77

225

chapter 76

230

chapter 75

232

chapter 74

223

chapter 73

235

chapter 72

225

chapter 71

243

chapter 70

255

chapter 69

237

chapter 68

247

chapter 67

251

chapter ngoai truyen 2

216

chapter ngoai truyen 1

233

chapter 66

244

chapter 65

238

chapter 64

226

chapter 63

251

chapter 62

274

chapter 61

258

chapter 60

290

chapter 59

249

chapter 58

257

chapter 57

244

chapter 56

254

chapter 55

244

chapter 54

242

chapter 53

253

chapter 52

250

chapter 51

256

chapter 50

291

chapter 49

210

chapter 48

216

chapter 47

214

chapter 46.5

204

chapter 46

199

chapter 45.5

186

chapter 45

206

chapter 44.5

178

chapter 44

180

chapter 43

206

chapter 42

191

chapter 41

202

chapter 40

202

chapter 39.5

183

chapter 39

183

chapter 38

173

chapter 37.5

180

chapter 37

178

chapter 36.5

171

chapter 36

179

chapter 35.5

181

chapter 35

177

chapter 34.5

169

chapter 34

192

chapter 33.5

189

chapter 33

201

chapter 32.5

199

chapter 32

197

chapter 31.5

177

chapter 31

207

chapter 30.5

178

chapter 30

194

chapter 29.5

184

chapter 29

183

chapter 28.5

185

chapter 28

185

chapter 27.5

194

chapter 27

194

chapter 26.5

201

chapter 26

207

chapter 25.5

215

chapter 25

238

chapter 24.5

189

chapter 24

201

chapter 23.5

197

chapter 23

197

chapter 22.5

193

chapter 22

186

chapter 21.5

186

chapter 21

196

chapter 20.5

192

chapter 20

225

chapter 19.5

195

chapter 19

195

chapter 18.5

192

chapter 18

196

chapter 17.5

202

chapter 17

226

chapter 16.5

195

chapter 16

218

chapter 15.5

207

chapter 15

222

chapter 14.5

208

chapter 14

207

chapter 13.5

224

chapter 13

231

chapter 12.5

226

chapter 12

229

chapter 11.5

220

chapter 11

222

chapter 10.5

212

chapter 10

249

chapter 9.5

233

chapter 9

244

chapter 8.5 video

260

chapter 8

252

chapter 7.5

258

chapter 7

246

chapter 6.5

243

chapter 6

270

chapter 5

349

chapter 4

339

chapter 3

386

chapter 2

513

chapter 1

1497

87 bình luận

anhhunghehe
anhhunghehe Nhất đoạn đấu khí

Web bay màu r à :))

Trả lời
15:50 - 19/11/2022
anhhunghehe
anhhunghehe Nhất đoạn đấu khí

Web bay màu r à :))

Trả lời
15:50 - 19/11/2022
anhhunghehe
anhhunghehe Nhất đoạn đấu khí

Web bay màu r à :))

Trả lời
15:50 - 19/11/2022
anhhunghehe
anhhunghehe Nhất đoạn đấu khí

Web bay màu r à :))

Trả lời
15:50 - 19/11/2022
anhhunghehe
anhhunghehe Nhất đoạn đấu khí

Web bay màu r à :))

Trả lời
15:50 - 19/11/2022