Đăng nhập

Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

[ Cập nhật lúc: 03:03 02/04/2022 ]

32819694 Lượt xem

Đang tiến hành

4.7 (11 người đã đánh giá)

Nội dung

Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh !

Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung !

Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế.

Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình !

Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung

Danh sách chương

Chapter 364

4556

Chapter 363

1747

Chapter 362

1012

Chapter 361

1889

Chapter 360

1711

Chapter 359

1595

Chapter 358

1110

Chapter 357

2448

Chapter 356

1548

Chapter 355

1582

Chapter 354

1771

Chapter 353

1511

Chapter 352

2468

Chapter 351

1406

Chapter 350

1228

Chapter 349

2928

Chapter 348

1029

Chapter 347

957

Chapter 346

1083

Chapter 345

2710

Chapter 344

1026

Chapter 343

1903

Chapter 342

1063

Chapter 341

1148

Chapter 340

2230

Chapter 339

1127

Chapter 338

1105

Chapter 337

993

Chapter 336

2401

Chapter 335

1157

Chapter 334

922

Chapter 333

835

Chapter 332

818

Chapter 331

921

Chapter 330

2624

Chapter 329

3352

Chapter 328

1985

Chapter 327

1842

Chapter 326

2040

Chapter 325

2092

Chapter 324

1539

Chapter 323

1505

Chapter 322

2718

Chapter 321

2262

Chapter 320

2454

Chapter 319

2333

Chapter 318

2364

Chapter 317

2300

Chapter 316

2428

Chapter 315

2506

Chapter 314

2260

Chapter 313

2887

Chapter 312

2428

Chapter 311

2275

Chapter 310

2239

Chapter 309

2039

Chapter 308

1879

Chapter 307

1889

Chapter 306

1898

Chapter 305

1991

Chapter 304

1893

Chapter 303

1920

Chapter 302

1974

Chapter 301

1960

Chapter 300

2103

Chapter 299

1696

Chapter 298

1636

Chapter 297

1600

Chapter 296

1532

Chapter 295

1660

Chapter 294

1629

Chapter 293

1762

Chapter 292

1759

Chapter 291

1639

Chapter 290

1692

Chapter 289

1459

Chapter 288

1807

Chapter 287

2381

Chapter 286

1444

Chapter 285

1638

chapter 284.5

46807

chapter 284

22061

chapter 283.5

21234

chapter 283

18795

chapter 282.5

29319

chapter 282

26368

chapter 281.5

26787

chapter 281

24178

chapter 280.5

28700

chapter 280

27049

chapter 279.5

36976

chapter 279

30009

chapter 278.5

37388

chapter 278

26155

chapter 277.5

33248

chapter 277

37188

chapter 276,5

41434

chapter 276

33756

chapter 275.5

36240

chapter 275

33940

chapter 274.5

40504

chapter 274

36132

chapter 273.5

45679

Chapter 273

40750

Chapter 272.5

43671

Chapter 272

38383

Chapter 271.5

41004

Chapter 271

40787

Chapter 270.5

66662

Chapter 270

43750

Chapter 269.5

48190

Chapter 269

51532

Chapter 268.5

54447

Chapter 268

50287

Chapter 267

60849

Chapter 266.5

58619

Chapter 266

51233

Chapter 265

57228

Chapter 264

53077

chapter 263

45003

chapter 262

48588

Chapter 261

64470

Chapter 260

55289

Chapter 259

52430

Chapter 258

59706

Chapter 257

67533

Chapter 256

71629

Chapter 255

59088

Chapter 254

67739

Chapter 253

62860

Chapter 252

58669

Chapter 251

65876

Chapter 250

68697

Chapter 249

58929

Chapter 248

59106

Chapter 247

50232

Chapter 246

107505

Chapter 245

92787

Chapter 244

88330

Chapter 243

94873

Chapter 242

104322

Chapter 241

96601

Chapter 240

96944

Chapter 239

109082

Chapter 238c

83023

Chapter 238b

88997

Chapter 238

99509

Chapter 237c

70498

Chapter 237b

64312

Chapter 237

71749

Chapter 236

80231

Chapter 235

85244

Chapter 234

76329

117334

87363

91310

97014

99623

90416

107599

159998

Chapter 222 - Lôi bạo

133034

114317

107880

111248

116854

122729

128974

160070

Chapter 214 - Phá độc ách

132660

134424

131961

Chapter 211 - Kịch liệt

110422

Chapter 210 - Hung hồn

119637

165367

117428

Chapter 207- Luyện Thước

141259

128465

145183

110155

Chapter 203.5

100228

115839

101080

108582

98957

102950

117952

103400

Chapter 195 - Ma Thú Cốt

101788

114389

Chapter 193

107469

Chapter 192

114829

Chapter 191

106161

Chapter 190

117292

Chapter 189

110073

Chapter 188

105645

Chapter 187

99593

Chapter 186

119142

Chapter 185

127484

Chapter 184 - Vào Xuất Vân

120192

Chapter 182

122649

Chapter 181 - Kết minh

120399

123711

Chapter 178 - Chạng vạng

120072

128374

131628

Chapter 174 - Thăng Cấp

155047

Chapter 173 - Độc

250377

Chapter 172 - Chia Ly

338583

140317

Chapter 170 - Đau

169852

159985

185180

173389

Chapter 166 - Hôn Lễ

183484

Chapter 165 - Ma quỷ

177007

139001

Chapter 163 - Xuất Chinh

172477

185391

166535

Chapter 157 - Địa Tâm

194032

Chapter 156 - Liệt Hỏa

185880

162731

157963

138626

153465

Chương 151 - Ly Biệt

177157

Chương 150 - Nữ Thần

194289

Chương 148 - Khai Vị

151328

165894

189339

Chương 143 - Hắc Ma

167571

187057

151492

Chương 136 - Bảo Hộ Thú

194163

170773

184873

Chapter 132 - Đấu Đan

171822

151587

186704

Chương 127 - Phỉ Nhi

335310

180468

Chapter 124 - Bí Mật

163207

143663

171114

141614

176824

152673

171676

Chapter 112 - Tàng Thư Các

192618

Chương 111

187671

Chương 110 - Thăng Cấp

208931

181648

199264

180317

Chapter 105 - Quy Tắc

184499

175647

165729

Chương 99 Hàn Phong

148063

Chapter 98 - Hắc Giác Vực

168601

153008

155834

Chapter 92

139154

Chapter 91 - Truy Sát

155890

Chương 90 Quy Lai

170856

175741

Chương 88

159541

164116

Chương 86 - Trả Giá

138982

150540

Chương 83 - Tạm Biệt

137041

141712

143304

Chương 78 - Vân Lăng

143009

144570

135632

Chương 74 - Phó Ước

131367

Chương 73

127861

Chương 72: Quán Quân

141391

125910

Chương 70 - Tặng Vật

128768

Chương 68

122574

124247

128595

Chương 64 - Trục Độc

135474

129405

Chương 58 - Ly Biệt

114063

127492

Chương 51 - Phá Ách Đan

135543

Chương 50

132584

122056

123357

121405

Chương 41 - Thanh Lân

128374

131250

126148

Chương 37

126199

Chương 36

126802

Chương 35

132106

Chapter 34

123737

Chapter 33

118464

Chapter 32

117595

Chapter 31

122791

Chapter 30

134702

Chapter 29

122965

Chapter 28

128963

Chapter 27

126742

Chapter 26

125913

Chapter 25

126565

Chapter 24

120459

Chapter 23

120622

Chapter 22

125838

Chapter 21

138067

Chapter 20

148170

Chapter 19

140483

Chapter 18

141487

Chapter 17

140446

Chapter 16

141943

Chapter 15

145441

Chapter 14

142250

Chapter 13

144522

Chapter 12

148347

Chapter 11

151627

Chapter 10

160873

Chapter 9

144699

Chapter 8

143798

Chapter 7

142045

Chapter 6

141688

Chapter 5

145184

Chapter 4 (fix)

138521

Chapter 3

126643

Chapter 2

145277

Chapter 1

153083

81 bình luận

yahallo0915
yahallo0915 Nhất đoạn đấu khí

web hamtruyen.info gần đây bị lỗi gì vậy, vào đọc toàn bị cảnh đang load ảnh, chờ 10 phút cũng không load xong để đọc

Trả lời
16:05 - 20/12/2022
yahallo0915
yahallo0915 Nhất đoạn đấu khí

web hamtruyen.info gần đây bị lỗi gì vậy, vào đọc toàn bị cảnh đang load ảnh, chờ 10 phút cũng không load xong để đọc

Trả lời
16:05 - 20/12/2022
yahallo0915
yahallo0915 Nhất đoạn đấu khí

web hamtruyen.info gần đây bị lỗi gì vậy, vào đọc toàn bị cảnh đang load ảnh, chờ 10 phút cũng không load xong để đọc

Trả lời
16:05 - 20/12/2022
yahallo0915
yahallo0915 Nhất đoạn đấu khí

web hamtruyen.info gần đây bị lỗi gì vậy, vào đọc toàn bị cảnh đang load ảnh, chờ 10 phút cũng không load xong để đọc

Trả lời
16:05 - 20/12/2022
yahallo0915
yahallo0915 Nhất đoạn đấu khí

web hamtruyen.info gần đây bị lỗi gì vậy, vào đọc toàn bị cảnh đang load ảnh, chờ 10 phút cũng không load xong để đọc

Trả lời
16:05 - 20/12/2022