• Danh sách chương
  • Giới Thiệu Truyện
  • Bình Luận (1)
Vì cứu vớt thế giới, đành phải công lược hư nữ nhân. Từ từ! Vì cái gì ta dũng giả chuyên chúc kỹ năng có điểm không quá thích hợp!Xúc tua? Tinh thần lạc ấn? Hoàn toàn liền không phải là dũng giả đứng đắn gì cả a!
Để Lại 1 Lời Bình Truyện

Lưu ý: Nội dung bình luận không vượt quá 500 ký tự

Truyện Cùng Thể Loại