Đăng nhập

Huyết Ma Nhân

Huyết Ma Nhân

[ Cập nhật lúc: 02:13 27/02/2022 ]

15056370 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (7 người đã đánh giá)

Nội dung

Sinh viên đại học năm nhất Chu tiểu an tình cờ có được một chiếc nhẫn không rõ lai lịch, trong miệng hắn bất ngờ chui ra một cái huyết ma nhân, một bí mật kinh thiên về nhân loại lập tức được vạch trần...

Danh sách chương

Chapter 803

813

Chapter 802

421

Chapter 801

343

Chapter 800

539

Chapter 799

476

Chapter 798

411

Chapter 797

420

Chapter 796

478

Chapter 795

471

Chapter 794

437

Chapter 793

497

Chapter 792

321

Chapter 791

291

Chapter 790

294

Chapter 789

278

Chapter 788

275

Chapter 787

577

Chapter 786

1565

Chapter 785

277

Chapter 784

1100

Chapter 783

296

Chapter 782

1581

Chapter 781

300

Chapter 780

313

Chapter 779

1694

Chapter 778

340

Chapter 777

1449

Chapter 776

348

Chapter 775

418

Chapter 774

270

Chapter 773

393

Chapter 772

322

Chapter 771

370

Chapter 770

325

Chapter 769

1485

Chapter 768

348

Chapter 767

339

Chapter 766

339

Chapter 765

378

Chapter 764

1464

Chapter 763

397

Chapter 762

372

Chapter 761

1924

Chapter 760

1275

Chapter 759

269

chapter 758

1933

chapter 757

289

chapter 756

1333

chapter 755

269

chapter 754

285

chapter 753

280

chapter 752

1696

chapter 751

313

chapter 750

301

chapter 749

263

chapter 748

287

chapter 747

288

chapter 746

609

chapter 745

374

chapter 744

338

chapter 743

1596

chapter 742

297

chapter 741

299

chapter 740

295

chapter 739

939

chapter 738

1577

chapter 737

1382

chapter 736

282

chapter 735

530

chapter 734

1290

chapter 733

282

chapter 732

1704

chapter 731

285

chapter 730

287

chapter 729

321

chapter 728

282

chapter 727

265

chapter 726

297

chapter 725

291

chapter 724

280

chapter 723

271

chapter 722

262

chapter 721

312

chapter 720

1381

chapter 719

307

chapter 718

254

chapter 717

1659

chapter 716

273

chapter 715

265

chapter 714

351

chapter 713

283

chapter 712

282

chapter 711

251

chapter 710

972

chapter 709

1250

chapter 708

261

chapter 707

252

chapter 706

270

chapter 705

311

chapter 704

412

chapter 703

279

chapter 702

288

chapter 701

288

chapter 700

274

chapter 699

284

chapter 698

236

chapter 697

265

chapter 696

254

chapter 695

277

chapter 694

295

chapter 693

283

chapter 692

266

chapter 691

282

chapter 690

305

chapter 689

266

chapter 688

268

chapter 687

286

chapter 686

268

chapter 685

296

chapter 684

278

chapter 683

252

chapter 682

247

chapter 681

274

chapter 680

269

chapter 679

269

chapter 678

268

chapter 677

254

chapter 676

280

chapter 675

258

chapter 674

269

chapter 673

274

chapter 672

286

chapter 671

296

chapter 670

259

chapter 669

267

chapter 668

254

chapter 667

279

chapter 666

267

chapter 665

275

chapter 664

243

chapter 663

278

chapter 662

242

chapter 661

249

chapter 660

267

chapter 659

269

chapter 658

277

chapter 657

267

chapter 656

253

chapter 655

283

chapter 654

271

chapter 653

323

chapter 652

267

chapter 651

251

chapter 650

280

chapter 649

281

chapter 648

285

chapter 647

285

chapter 646

259

chapter 645

251

chapter 644

239

chapter 643

255

chapter 642

256

chapter 641

266

chapter 640

273

chapter 639

245

chapter 638

250

chapter 637

236

chapter 636

241

chapter 635

279

chapter 634

252

chapter 633

261

chapter 632

263

chapter 631

245

chapter 630

256

chapter 629

285

chapter 628

277

chapter 627

279

chapter 626

278

chapter 625

212

chapter 624

227

chapter 623

234

chapter 622

217

chapter 621

229

chapter 620

221

chapter 619

219

chapter 618

206

chapter 617

222

chapter 616

248

chapter 615

259

chapter 614

249

chapter 613

235

chapter 612

261

chapter 611

269

chapter 610

269

chapter 609

257

chapter 608

257

chapter 607

264

chapter 606

273

chapter 605

272

chapter 604

266

chapter 603

275

chapter 602

262

chapter 601

258

chapter 600

262

chapter 599

283

chapter 598

264

chapter 597

260

chapter 596

303

chapter 595

300

chapter 594

556

chapter 593

363

chapter 592

375

chapter 591

322

chapter 590

365

chapter 589

323

chapter 588

346

chapter 587

326

chapter 586

355

chapter 585

340

chapter 584

383

chapter 583

370

chapter 582 video

319

chapter 581

420

chapter 580

363

chapter 579

328

chapter 578

331

chapter 577

336

chapter 576

316

chapter 575

342

chapter 574

326

chapter 573

325

chapter 572

352

chapter 571

326

chapter 570

332

chapter 569

315

chapter 568

345

chapter 567

321

chapter 566

329

chapter 565

304

chapter 564

321

chapter 563

332

chapter 562

330

chapter 561

326

Chapter 560

358

Chapter 559

358

chapter 558

326

chapter 557

329

chapter 556

358

chapter 555

411

chapter 554

12574

chapter 553

19114

chapter 552

11838

chapter 551

13361

chapter 550

11194

chapter 549

10137

chapter 548

10839

chapter 547

9569

chapter 546

9369

chapter 545

9629

chapter 544

9612

chapter 543

9296

chapter 542

9334

chapter 541

9497

chapter 540

10192

chapter 539

9609

chapter 538

9766

chapter 537

12728

chapter 536

10131

Chapter 535

14646

Chapter 534

10723

Chapter 533

10635

Chapter 532

10495

Chapter 531

10335

Chapter 530

11437

Chapter 529

11562

Chapter 528

13805

Chapter 527

10755

Chapter 526

7937

chapter 525

20455

chapter 524

9916

chapter 523

9645

chapter 522

8895

chapter 521

9559

chapter 520

9291

chapter 519

9046

chapter 518

8570

chapter 517

12656

chapter 516

9295

chapter 515

10934

chapter 514

9177

Chapter 513 video

11107

Chapter 512

10842

Chapter 511

11132

Chapter 510

11213

Chapter 509

10444

Chapter 508

10771

Chapter 507

10515

Chapter 506

11582

Chapter 505

16407

Chapter 504

11930

Chapter 503

13379

Chapter 502

11774

Chapter 501

12827

Chapter 500

12522

Chapter 499

11509

Chapter 498

10467

Chapter 497

13881

Chapter 496

11693

Chapter 495

13611

Chapter 494

11553

Chapter 493

13289

Chapter 492

12910

Chapter 491

15292

Chapter 490

10613

Chapter 489

12605

Chapter 488

10954

Chapter 487

14665

Chapter 486

12836

Chapter 485

10748

Chapter 484

11316

Chapter 483

10324

Chapter 482

10928

Chapter 481

17768

Chapter 480

12644

Chapter 479

15752

Chapter 478

12226

Chapter 477

15097

Chapter 476

13391

Chapter 475

13127

Chapter 474

12104

Chapter 473

19781

Chapter 472

13116

Chapter 471

15792

Chapter 470

14536

Chapter 469

14533

Chapter 468

13409

Chapter 467

15686

Chapter 466

14499

Chapter 465

12279

Chapter 464

13787

Chapter 463

14282

Chapter 462

14275

Chapter 461

12931

Chapter 460

14773

Chapter 459

18972

Chapter 458

13498

Chapter 457

21284

Chapter 456

15342

Chapter 455

16050

Chapter 454

14590

Chapter 453

12939

Chapter 452

13352

Chapter 451

16556

Chapter 450

14410

Chapter 449

16037

Chapter 448

12846

Chapter 447

22880

Chapter 446

13706

Chapter 445

17298

Chapter 444

14825

Chapter 443

16871

Chapter 442

13784

Chapter 441

21116

Chapter 440

17525

Chapter 439

17319

Chapter 438

14081

Chapter 437

20514

Chapter 436

14290

Chapter 435

16337

Chapter 434

13479

Chapter 433

19628

Chapter 432

14204

Chapter 431

21868

Chapter 430

16220

Chapter 429

20411

Chapter 428

14223

Chapter 427

19254

Chapter 426

15030

Chapter 425

17560

Chapter 424

13819

Chapter 423

20595

Chapter 422

14199

Chapter 421

19680

Chapter 420

16443

Chapter 419

19785

Chapter 418

16243

Chapter 417

26629

Chapter 416

25633

Chapter 415

27926

Chapter 414

17900

Chapter 413

23161

Chapter 412

16790

Chapter 411

22991

Chapter 410

18478

Chapter 409

24427

Chapter 408

17776

Chapter 407

22517

Chapter 406

16838

Chapter 405

22675

Chapter 404

17717

Chapter 403

26117

Chapter 402

17253

Chapter 401

24757

Chapter 400

21125

Chapter 399

22179

Chapter 398

22409

Chapter 397

26748

Chapter 396

26145

Chapter 395

26580

Chapter 394

23238

Chapter 393

19396

Chapter 392

25586

Chapter 391

29653

Chapter 390

27461

Chapter 389

21383

Chapter 388

27233

Chapter 387

26514

Chapter 386

30375

Chapter 385

29408

Chapter 384

26712

Chapter 383

25844

Chapter 382

26248

Chapter 381

33211

Chapter 380

28197

Chapter 379

28120

Chapter 378

38679

Chapter 377

44626

Chapter 376

32506

Chapter 375

29657

Chapter 374

26139

Chapter 373

30274

Chapter 372

20921

Chapter 371

21111

Chapter 370

23240

Chapter 369

20948

Chapter 368

21542

Chapter 367

21214

Chapter 366

21208

Chapter 365

21546

Chapter 364

20484

Chapter 363

20912

Chapter 362

23137

Chapter 361

21150

Chapter 360

21505

Chapter 359

19823

Chapter 358

19906

Chapter 357

20938

Chapter 356

20638

Chapter 355

20769

Chapter 354

20843

Chapter 353

20755

Chapter 352

22625

Chapter 351

22035

Chapter 350

22144

Chapter 349

24314

Chapter 348

23079

Chapter 347

21857

Chapter 346

21237

Chapter 345

21150

Chapter 344

20675

Chapter 343

21266

Chapter 342

21141

Chapter 341

21350

Chapter 340

22659

Chapter 339

20886

Chapter 338

20702

Chapter 337

21316

Chapter 336

19529

Chapter 335

19700

Chapter 334

19962

Chapter 333

20108

Chapter 332

20259

Chapter 331

18587

Chapter 330

22579

Chapter 329

19372

Chapter 328

20697

Chapter 327

19903

Chapter 326

19311

Chapter 325

19323

Chapter 324

18951

Chapter 323

20601

Chapter 322

20971

Chapter 321

20890

Chapter 320

30428

Chapter 319

22360

Chapter 318

29086

Chapter 317

30222

Chapter 316

30398

Chapter 315

25418

Chapter 314

26687

Chapter 313

26414

Chapter 312

25390

Chapter 311

23142

Chapter 310

28486

Chapter 309

24905

Chapter 308

22089

Chapter 307

20927

Chapter 306

20878

Chapter 305

20025

Chapter 304

20630

Chapter 303

19982

Chapter 302

20284

Chapter 301

19989

Chapter 300

22308

Chapter 299

20055

Chapter 298

22548

Chapter 297

21711

Chapter 296

18927

Chapter 295

21397

Chapter 294

22741

Chapter 293

22634

Chapter 292

21966

Chapter 291

22382

Chapter 290

22689

Chapter 289

21930

Chapter 288

23035

Chapter 287

26811

Chapter 286

26253

Chapter 285

24648

Chapter 284

24617

Chapter 283

25118

Chapter 282

23969

Chapter 281

24341

Chapter 280

24906

Chapter 279

24650

Chapter 278

24823

Chapter 277

27157

Chapter 276

36661

Chapter 275

24489

Chapter 274

24041

Chapter 273

24079

Chapter 272

23468

Chapter 271

23226

Chapter 270

24174

Chapter 269

23189

Chapter 268

28554

Chapter 267

23703

Chapter 266

29776

Chapter 265

25311

Chapter 264

27710

Chapter 263

23502

Chapter 262

24186

Chapter 261

26602

Chapter 260

23813

Chapter 259

22185

Chapter 258

22450

Chapter 257

24129

Chapter 256

24137

Chapter 255

24010

Chapter 254

23354

Chapter 253

23058

Chapter 252

22866

Chapter 251

23377

Chapter 250

28455

Chapter 249

22724

Chapter 248

24431

Chapter 247

23826

Chapter 246

22419

Chapter 245

22605

Chapter 244

24930

Chapter 243

24475

Chapter 242

24909

Chapter 241

25312

Chapter 240

24837

Chapter 239

24966

Chapter 238

25545

Chapter 237

25932

Chapter 236

28111

Chapter 235

25992

Chapter 234

24682

Chapter 233

25538

Chapter 232

27796

Chapter 231

32228

Chapter 230

28811

Chapter 229

27006

Chapter 228

26965

Chapter 227

28283

Chapter 226

28615

Chapter 225

30235

Chapter 224

28107

Chapter 223

28070

Chapter 222