Đăng nhập

Ma Vương Thất Nghiệp

Ma Vương Thất Nghiệp

[ Cập nhật lúc: 05:19 25/04/2022 ]

127822 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (3 người đã đánh giá)

Nội dung

ma vương "nguy hiểm" thất nghiệp gặp nữ hiệp xinh đẹp, oan gia ngõ hẹp cùng nhau lang thang... í lộn... phải nói là "nhân duyên kỳ ngộ cùng nhau phiêu lưu" cho nó sang. truyện này raw ra chậm nên ad đợi nhiều rồi dịch luôn, đỡ mất công đang hay lại phải đợi, đợi đến chap mới lại quên mất chap cũ nói gì, mắc công cày lại từ đầu

Danh sách chương

chapter 269

378

chapter 268

83

chapter 267

88

chapter 266

79

chapter 265

105

chapter 264

106

chapter 263

78

chapter 262

125

chapter 261

119

chapter 260

122

chapter 259

99

chapter 258

82

chapter 257

127

chapter 256

103

chapter 255

92

chapter 254

123

chapter 253

98

chapter 252

108

chapter 251

117

chapter 250

123

chapter 249

126

chapter 248

137

chapter 247

129

chapter 246

133

chapter 245

128

chapter 244

126

chapter 243

115

chapter 242

152

chapter 241

114

chapter 240

137

chapter 239

148

chapter 238

130

chapter 237

151

chapter 236

120

chapter 235

153

chapter 234

123

chapter 233

169

chapter 232

152

chapter 231

134

chapter 230

161

chapter 229

167

chapter 228

130

chapter 227

156

chapter 226

137

chapter 225

206

chapter 224

165

chapter 223

179

chapter 222

179

chapter 221

177

chapter 220

175

chapter 219

174

chapter 218

174

chapter 217

150

chapter 216

143

chapter 215

181

chapter 214

143

chapter 213

192

chapter 212

2036

chapter 211

160

chapter 210

196

chapter 209

1699

chapter 208

198

chapter 207

180

chapter 206

210

chapter 205

177

chapter 204

1287

chapter 203

177

chapter 202

195

chapter 201

163

chapter 200

1224

chapter 199

1217

chapter 198

205

chapter 197

1184

chapter 196

1156

chapter 195

218

chapter 194

1097

chapter 193

229

chapter 192

210

chapter 191

182

chapter 190

230

chapter 189

208

chapter 188

248

chapter 187

182

chapter 186

223

chapter 185

1197

chapter 184

188

chapter 183

209

chapter 182

180

chapter 181

217

chapter 180

239

chapter 179

231

chapter 178

179

chapter 177

178

chapter 176

296

chapter 175

1540

chapter 174

196

chapter 173

189

chapter 172

170

chapter 171

175

chapter 170

162

chapter 169

1226

chapter 168

172

chapter 167

172

chapter 166

298

chapter 165

247

chapter 164

204

chapter 163

350

chapter 162

243

chapter 161

354

chapter 160

236

chapter 159

333

chapter 158

222

chapter 157

387

chapter 156

259

chapter 155

308

chapter 154

298

chapter 153

298

chapter 152

262

chapter 151

332

chapter 150

310

chapter 149

261

chapter 148

271

chapter 147

374

chapter 146

430

chapter 145

370

chapter 144

351

chapter 143

320

chapter 142

355

chapter 141

281

chapter 140

345

chapter 139

377

chapter 138

368

chapter 137

394

chapter 136

411

chapter 135

398

chapter 134

428

chapter 133

325

chapter 132

405

chapter 131

328

chapter 130

310

chapter 129

398

chapter 128

385

chapter 127

319

chapter 126

332

chapter 125

305

chapter 123

313

chapter 122

290

chapter 121

331

chapter 120

380

chapter 119

349

chapter 118

331

chapter 117

302

chapter 116

319

chapter 115

312

chapter 124

317

chapter 114

285

chapter 113

298

chapter 112

314

chapter 111

309

chapter 110

327

chapter 109

330

chapter 108

283

chapter 107

287

chapter 106

289

chapter 105

329

chapter 104

293

chapter 103

463

chapter 102

357

chapter 101

353

chapter 100

455

chapter 99

486

chapter 98

477

chapter 97

371

chapter 96

365

chapter 95

376

chapter 94

378

chapter 93

372

chapter 92

380

chapter 91

360

chapter 90

349

chapter 89

343

chapter 88

358

chapter 87

359

chapter 86

345

chapter 85

339

chapter 84

368

chapter 83

315

chapter 82

339

chapter 81

360

chapter 80

378

chapter 79

362

chapter 78

380

chapter 77

355

chapter 76

350

chapter 75

371

chapter 74

387

chapter 73

373

chapter 72

2962

chapter 71

548

chapter 70

527

chapter 69

527

chapter 68

518

chapter 67

513

chapter 66

492

chapter 65

516

chapter 64

517

chapter 63

518

chapter 62

524

chapter 61

541

chapter 60

499

chapter 59

503

chapter 58

506

chapter 57

477

chapter 56

477

chapter 55

510

chapter 54

517

chapter 53

483

chapter 52

491

chapter 51

492

chapter 50

509

chapter 49

494

chapter 48

465

chapter 47

508

chapter 46

507

chapter 45

480

chapter 44

469

chapter 43

487

chapter 42

495

chapter 41

513

chapter 40

555

chapter 39.2

507

chapter 39.1

505

chapter 38

517

chapter 37

506

chapter 36

496

chapter 35.2

504

chapter 35.1

488

chapter 34.2

498

chapter 34.1

498

chapter 33.2

505

chapter 33.1

519

chapter 32.2

501

chapter 32.1

528

chapter 31.2

507

chapter 31.1

519

chapter 30

527

chapter 29

504

chapter 28.2

502

chapter 28.1

531

chapter 27.2

564

chapter 27.1

527

chapter 26

514

chapter 25.2

521

chapter 25.1

491

chapter 24

514

chapter 23

490

chapter 22

511

chapter 21.2

519

chapter 21.1

512

chapter 20

512

chapter 19

510

chapter 18

526

chapter 17

533

chapter 16

550

chapter 15

505

chapter 14

519

chapter 13

537

chapter 12

534

chapter 11

546

chapter 10

565

chapter 9

630

chapter 8

576

chapter 7

569

chapter 6

572

chapter 5

592

chapter 4

615

chapter 3

951

chapter 2

887

chapter 1.2

881

chapter 1.1

1036

0 bình luận