Đăng nhập

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Nghịch Thiên Kiếm Thần

[ Cập nhật lúc: 02:23 26/04/2022 ]

2017230 Lượt xem

Đang tiến hành

3.6 (7 người đã đánh giá)

Nội dung

Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!

Danh sách chương

Chapter 529

2893

Chapter 528

386

Chapter 527

264

Chapter 526

249

Chapter 525

349

Chapter 524

359

Chapter 523

352

Chapter 522

381

Chapter 521

316

chapter 520

252

chapter 519

236

chapter 518

234

chapter 517

215

chapter 516

227

chapter 515

239

chapter 514

240

chapter 513

239

chapter 512

229

chapter 511

224

Chapter 510

394

Chapter 509

277

Chapter 508

305

Chapter 507

303

Chapter 506

275

Chapter 505

305

Chapter 504

367

Chapter 503

397

Chapter 502

357

Chapter 501

347

Chapter 500

386

Chapter 499

300

Chapter 498

344

Chapter 497

320

Chapter 496

354

Chapter 495

345

Chapter 494

478

Chapter 493

295

Chapter 492

322

Chapter 491

315

Chapter 490

337

Chapter 489

340

Chapter 488

315

Chapter 487

315

Chapter 486

288

Chapter 485

313

Chapter 484

336

Chapter 483

324

Chapter 482

338

Chapter 481

410

Chapter 480

443

Chapter 479

408

Chapter 478

344

Chapter 477

378

Chapter 476

348

Chapter 475

379

Chapter 474

462

Chapter 473

368

Chapter 472

432

Chapter 471

393

Chapter 470

449

Chapter 469

414

Chapter 468

453

Chapter 467

434

Chapter 466

410

Chapter 465

414

Chapter 464

457

Chapter 463

399

Chapter 462

417

Chapter 461

436

Chapter 460

1819

Chapter 459

481

Chapter 458

1591

Chapter 457

465

Chapter 456

419

Chapter 455

442

Chapter 454

395

Chapter 453

357

Chapter 452

419

Chapter 451

504

Chapter 450

409

Chapter 449

357

Chapter 448

365

Chapter 447

379

Chapter 446

383

Chapter 445

387

Chapter 444

395

Chapter 443

386

Chapter 442

401

Chapter 441

405

Chapter 440

403

Chapter 439

379

Chapter 438

385

Chapter 437

369

Chapter 436

2210

Chapter 435

397

Chapter 434

1943

Chapter 433

2176

Chapter 432

423

Chapter 431

374

Chapter 430

1401

Chapter 429

553

Chapter 428

407

Chapter 427

389

Chapter 426

399

Chapter 425

403

Chapter 424

1449

Chapter 423

407

Chapter 422

416

Chapter 421

417

Chapter 420

430

Chapter 419

423

Chapter 418

1282

Chapter 417

473

Chapter 416

475

Chapter 415

424

Chapter 414

442

Chapter 413

399

Chapter 412

435

Chapter 411

407

Chapter 410

438

Chapter 409

1514

Chapter 408

423

Chapter 407

411

Chapter 406

505

Chapter 405

442

Chapter 404

1502

Chapter 403

456

Chapter 402

1465

Chapter 401

1193

Chapter 400

473

Chapter 399

422

Chapter 398

1297

Chapter 397

397

Chapter 396

409

Chapter 395

431

Chapter 394

515

Chapter 393

1679

Chapter 392

421

Chapter 391

451

Chapter 390

480

Chapter 389

409

Chapter 388

397

Chapter 387

512

Chapter 386

1439

Chapter 385

482

Chapter 384

488

Chapter 383

504

Chapter 382

426

Chapter 381

1403

Chapter 380

1463

Chapter 379

1510

Chapter 378

390

Chapter 377

396

Chapter 376

482

Chapter 375

495

Chapter 374

439

Chapter 373

457

Chapter 372

513

Chapter 371

493

Chapter 370

507

Chapter 369

438

Chapter 368

442

Chapter 367

492

Chapter 366

428

Chapter 365

528

Chapter 364

443

Chapter 363

440

Chapter 362

525

Chapter 361

524

Chapter 360

539

Chapter 359

533

Chapter 358

503

Chapter 357

500

Chapter 356

552

Chapter 355

505

Chapter 354

473

chapter 353

582

chapter 352

485

chapter 351

526

Chapter 350

625

chapter 349

639

chapter 348

500

chapter 347

500

chapter 346

478

Chapter 345

589

chapter 344

543

chapter 343

464

chapter 342

467

chapter 341

464

Chapter 340

589

Chapter 339

470

chapter 338

502

chapter 337

480

chapter 336

474

Chapter 335

568

Chapter 334

484

Chapter 333

550

Chapter 332

522

Chapter 331

587

Chapter 330

537

Chapter 329

524

Chapter 328

560

Chapter 327

498

Chapter 326

574

Chapter 325

516

Chapter 324

663

Chapter 323

589

Chapter 322

597

chapter 321

509

chapter 320

518

chapter 319

514

chapter 318

493

chapter 317

485

chapter 316

503

chapter 315

504

chapter 314

493

chapter 313

512

chapter 312

500

chapter 311

536

chapter 310

490

chapter 309

520

chapter 308

435

chapter 307

478

chapter 306

475

chapter 305

458

chapter 304

487

chapter 303

475

chapter 302

451

chapter 301

467

chapter 300

495

chapter 299

446

chapter 298

475

chapter 297

479

chapter 296

480

chapter 295

486

chapter 294

446

chapter 293

483

chapter 292

426

chapter 291

452

chapter 290

494

chapter 289

508

chapter 288

1901

chapter 287

449

chapter 286

467

chapter 285

490

chapter 284

439

chapter 283

433

chapter 282

454

chapter 281

471

chapter 280

456

chapter 279

442

chapter 278

442

chapter 277

476

chapter 276

492

chapter 275

449

chapter 274

472

chapter 273

477

chapter 272

428

chapter 271

1298

chapter 270

480

chapter 269

467

chapter 268

403

chapter 267

414

chapter 266

411

chapter 265

405

chapter 264

454

chapter 263

428

chapter 262

423

chapter 261

470

chapter 260

427

chapter 259

426

chapter 258

408

chapter 257

425

chapter 256

440

chapter 255

445

chapter 254

401

chapter 253

450

chapter 252

405

chapter 251

416

chapter 250

451

chapter 249

415

chapter 248

409

chapter 247

426

chapter 246

404

chapter 245

461

chapter 244

421

chapter 243

409

chapter 242

413

chapter 241

457

chapter 240

463

chapter 239

1117

chapter 238

1211

chapter 237

5813

chapter 236

5690

chapter 235

445

chapter 234

425

chapter 233

432

chapter 232

432

chapter 231

408

chapter 230

427

chapter 229 fix

427

chapter 228 fix

437

chapter 227

414

chapter 226

383

chapter 225

403

chapter 224

375

chapter 223

373

chapter 222

371

chapter 221

379

chapter 220

384

chapter 219

358

chapter 218

360

chapter 217

363

chapter 216

357

chapter 215

379

chapter 214

390

chapter 213

387

chapter 212

360

chapter 211

440

chapter 210

406

chapter 209

389

chapter 208

387

chapter 207

390

chapter 206

384

chapter 205

385

chapter 204

399

chapter 203

367

chapter 202

385

chapter 201

389

chapter 200

406

chapter 199

360

chapter 198

367

chapter 197

375

chapter 196

376

chapter 195

363

chapter 194

385

chapter 193

354

chapter 192

393

chapter 191

452

chapter 190

392

chapter 189

369

chapter 188

392

chapter 187

405

chapter 186

393

chapter 185

377

chapter 184

357

chapter 183

361

chapter 182

392

chapter 181

374

chapter 180

377

chapter 179

398

chapter 178

358

chapter 177

365

chapter 176

367

chapter 175

369

chapter 174

359

chapter 173

390

chapter 172

400

chapter 171

409

chapter 170

397

chapter 169

359

chapter 168

404

chapter 167

372

chapter 166

376

chapter 165

396

chapter 164

420

chapter 163

425

chapter 162

398

chapter 161

410

chapter 160

391

chapter 159

385

chapter 158

379

chapter 157

394

chapter 156

400

chapter 155

384

chapter 154

390

chapter 153

380

chapter 152

407

chapter 151

404

chapter 150

432

chapter 149

482

chapter 148

414

chapter 147

418

chapter 146

438

chapter 145

448

chapter 144

459

chapter 143 fix

463

chapter 142

422

chapter 141

479

chapter 140

445

chapter 139

396

chapter 138

422

chapter 137

475

chapter 136

477

chapter 135

455

chapter 134

460

chapter 133

445

chapter 132

468

chapter 131

475

chapter 130

471

chapter 129

462

chapter 128

466

chapter 127

475

chapter 126

466

chapter 125 video

473

chapter 124

435

chapter 123

426

chapter 122

485

chapter 121

498

chapter 120

486

chapter 119

474

chapter 118

493

chapter 117

456

chapter 116

468

chapter 115

492

chapter 114

484

chapter 113

575

chapter 112

485

chapter 111

492

chapter 110

488

chapter 109

482

chapter 108

471

chapter 107

452

chapter 106

485

chapter 105

487

chapter 104

450

chapter 103

502

chapter 102

9807

chapter 101

8761

chapter 100

9365

chapter 99

7556

chapter 98

8145

chapter 97

8791

chapter 96

8241

chapter 95

7862

chapter 94

8030

chapter 93

8386

chapter 92

8333

chapter 91

7870

chapter 90

8706

chapter 89

7784

chapter 88

8429

chapter 87

7932

chapter 86

7739

chapter 85

9547

chapter 84

9102

chapter 83

7870

chapter 82

8334

chapter 81

9104

chapter 80

9305

chapter 79

7863

chapter 78

8414

chapter 77

7900

chapter 76

8011

Chapter 75

10587

Chapter 74

9292

Chapter 73

9021

Chapter 72

9971

Chapter 71

8639

Chapter 70

10252

Chapter 69

12020

Chapter 68

10616

Chapter 67

11622

Chapter 66

11235

Chapter 65

10499

Chapter 64

11795

Chapter 63

11137

Chapter 62

11213

Chapter 61

10961

Chapter 60

12635

Chapter 59

11380

Chapter 58

11197

Chapter 57

11034

Chapter 56

11824

chapter 55

13936

chapter 54

10116

chapter 53

10395

Chapter 52

11428

chapter 51

9947

chapter 50

11530

chapter 49

11159

chapter 48

9955

chapter 47

10935

chapter 46

11685

chapter 45

10149

chapter 44

11672

chapter 43

11852

Chapter 42

11458

Chapter 41

11681

Chapter 40

14700

Chapter 39

13873

Chapter 38

11385

Chapter 37

11399

Chapter 36

13676

Chapter 35

13838

Chapter 34

11851

Chapter 33

12234

Chapter 32

14741

Chapter 31

14110

Chapter 30

13583

Chapter 29

12528

Chapter 28

12708

Chapter 27

12967

Chapter 26

15472

Chapter 25

15926

Chapter 24

14702

Chapter 23

16176

Chapter 22

16980

Chapter 21

15835

Chapter 20

17651

Chapter 19

17031

Chapter 18

15970

Chapter 17

16433

Chapter 16

17182

Chapter 15

17207

Chapter 14

17550

Chapter 13

19304

Chapter 12

20465

Chapter 11

18306

Chapter 10

20082

Chapter 9

18160

Chapter 8

18890

Chapter 7

20232

Chapter 6

33346

Chapter 5

25497

Chapter 4

26516

Chapter 3

27892

Chapter 2

30832

Chapter 1

53229

40 bình luận

mingquan
mingquan Tứ đoạn đấu khí

529 chap hết 🥲😢😢

Trả lời
08:00 - 07/11/2022
mingquan
mingquan Tứ đoạn đấu khí

hmmmmm 5 laafn à, ghê đấy

Trả lời
05:54 - 07/11/2022
mingquan
mingquan Tứ đoạn đấu khí

Gấu này ngầu quá

Trả lời
04:29 - 06/11/2022
mingquan
mingquan Tứ đoạn đấu khí

Đại thiếu gia tức chết 🤣🤣🤣🤦

Trả lời
00:40 - 06/11/2022
mingquan
mingquan Tứ đoạn đấu khí

Già đọc thân 🤣🤣🤣🤣

Trả lời
22:00 - 05/11/2022