Đăng nhập

Nghịch Thiên Tà Thần

Nghịch Thiên Tà Thần

[ Cập nhật lúc: 03:25 08/04/2022 ]

3791737 Lượt xem

Đang tiến hành

4.9 (9 người đã đánh giá)

Nội dung

Nhất đại thiên tài huyền mạch bị hao tổn trở thành phế vật, gia tộc vứt bỏ, thế nhân chế giễu, thậm chí đêm tân hôn bị người độc hại...... Huyền Thiên chí bảo, luân hồi kính hiện, nghịch thiên cải mệnh, khởi động lại nhân sinh, mang theo cừu hận cùng tiếc nuối, thề phải đăng đỉnh lực lượng đỉnh phong!

Link đọc truyện chữ Nghịch Thiên Tà Thần

Danh sách chương

Chapter 486

523

Chapter 485

252

Chapter 484

470

Chapter 483

336

Chapter 482

295

Chapter 481

308

Chapter 480

296

Chapter 479

303

Chapter 478

243

Chapter 477

341

Chapter 476

372

Chapter 475

415

Chapter 474

376

Chapter 473

364

Chapter 472

376

Chapter 471

346

Chapter 470

338

Chapter 469

351

Chapter 468

374

Chapter 467

365

Chapter 466

349

Chapter 465

355

Chapter 464

333

Chapter 463

330

Chapter 462

391

Chapter 461

389

Chapter 460

374

Chapter 459

297

Chapter 458

311

Chapter 457

435

Chapter 456

403

Chapter 455

403

Chapter 454

399

Chapter 453

382

Chapter 452

372

Chapter 451

380

Chapter 450

378

Chapter 449

360

Chapter 448

384

Chapter 447

374

Chapter 446

377

Chapter 445

454

Chapter 444

397

Chapter 443

421

Chapter 442

383

Chapter 441

416

Chapter 440

469

Chapter 439

442

Chapter 438

472

Chapter 437

487

Chapter 436

455

Chapter 435

488

Chapter 434

519

Chapter 433

498

Chapter 432

505

Chapter 431

496

Chapter 430

469

Chapter 429

464

Chapter 428

473

Chapter 427

455

Chapter 426

393

Chapter 425

404

Chapter 424

404

Chapter 423

500

Chapter 422

528

Chapter 421

425

Chapter 420

1766

Chapter 419

448

Chapter 418

1446

Chapter 417

472

Chapter 416

413

Chapter 415

426

Chapter 414

484

Chapter 413

430

Chapter 412

422

Chapter 411

460

Chapter 410

443

Chapter 409

416

Chapter 408

418

Chapter 407

390

Chapter 406

436

Chapter 405

421

Chapter 404

413

Chapter 403

435

Chapter 402

416

Chapter 401

443

Chapter 400

495

Chapter 399

463

Chapter 398

435

Chapter 397

440

Chapter 396

419

Chapter 395

1836

Chapter 394

417

Chapter 393

455

Chapter 392

441

Chapter 391

384

Chapter 390

396

Chapter 389

373

Chapter 388

470

Chapter 387

421

Chapter 386

1426

Chapter 385

421

Chapter 384

412

Chapter 383

405

Chapter 382

1197

Chapter 381

1163

Chapter 380

525

Chapter 379

453

Chapter 378

443

Chapter 377

450

Chapter 376

385

Chapter 375

1813

Chapter 374

414

Chapter 373

373

Chapter 372

400

Chapter 371

424

Chapter 370

451

Chapter 369

401

Chapter 368

432

Chapter 367

490

Chapter 366

463

Chapter 365

468

Chapter 364

451

Chapter 363

422

Chapter 362

1276

Chapter 361

480

Chapter 360

1313

Chapter 359

435

Chapter 358

396

Chapter 357

400

Chapter 356

1597

Chapter 355

383

Chapter 354

420

Chapter 353

422

Chapter 352

439

Chapter 351

436

Chapter 350

461

Chapter 349

369

Chapter 348

1255

Chapter 347

393

Chapter 346

370

Chapter 345

436

Chapter 344

461

Chapter 343

446

Chapter 342

468

Chapter 341

1478

Chapter 340

471

Chapter 339

461

Chapter 338

503

Chapter 337

1370

Chapter 336

454

Chapter 335

1545

Chapter 334

446

Chapter 333

1352

Chapter 332

527

Chapter 331

499

Chapter 330

502

Chapter 329

491

Chapter 328

509

Chapter 327

484

Chapter 326

532

Chapter 325

454

Chapter 324

482

Chapter 323

464

Chapter 322

510

Chapter 321

510

Chapter 320

519

Chapter 319

529

Chapter 318

548

Chapter 317

557

Chapter 316

487

Chapter 315

501

Chapter 314

536

Chapter 313

486

Chapter 312

470

Chapter 311

493

Chapter 310

496

Chapter 309

519

Chapter 308

484

Chapter 307

468

Chapter 306

533

Chapter 305

495

Chapter 304

533

Chapter 303

530

Chapter 302

529

Chapter 301

493

Chapter 300

466

Chapter 299

439

Chapter 298

543

Chapter 297

667

Chapter 296

567

Chapter 295

523

Chapter 294

528

Chapter 293

584

Chapter 292

533

Chapter 291

523

Chapter 290

509

Chapter 289

553

Chapter 288

610

Chapter 287

488

Chapter 286

506

Chapter 285

537

Chapter 284

521

Chapter 283

471

Chapter 282

571

Chapter 281

495

Chapter 280

539

Chapter 279

507

Chapter 278

492

Chapter 277

538

chapter 276

533

Chapter 274

473

Chapter 273

462

Chapter 272

481

Chapter 271

487

Chapter 270

536

Chapter 269

507

Chapter 268

547

Chapter 267

495

Chapter 266

530

Chapter 265

459

Chapter 264

511

Chapter 263

475

chapter 262

480

chapter 261

461

chapter 260

436

chapter 259

456

Chapter 258

557

chapter 257

455

chapter 256

501

Chapter 255

545

Chapter 254

516

Chapter 253

536

Chapter 252

469

Chapter 251

514

Chapter 250

508

Chapter 249

518

Chapter 248

469

Chapter 247

529

Chapter 246

604

Chapter 245

554

Chapter 244

594

Chapter 243

466

Chapter 242

465

Chapter 241

546

Chapter 240

533

Chapter 239

512

Chapter 238

582

Chapter 237

491

Chapter 236

468

Chapter 235

499

Chapter 234

486

Chapter 233

507

Chapter 232

482

Chapter 231

508

Chapter 230

503

Chapter 229

455

Chapter 228

544

chapter 227

529

chapter 226

454

chapter 225

497

chapter 224

438

chapter 223

456

chapter 222

443

chapter 221

438

chapter 220

470

chapter 219

441

chapter 218

453

chapter 217

430

chapter 216

410

chapter 215

471

chapter 214

409

chapter 213

418

chapter 212

419

chapter 211

424

chapter 210

489

chapter 209

417

chapter 208

456

chapter 207

445

chapter 206

403

chapter 205

416

chapter 204

438

chapter 203

382

chapter 202

373

chapter 201

405

chapter 200

417

chapter 199

391

chapter 198

388

chapter 197

372

chapter 196

388

chapter 195

385

chapter 194

381

chapter 193

350

chapter 192

330

chapter 191

336

chapter 190

337

chapter 189

342

chapter 188

350

chapter 187

341

chapter 186

326

chapter 185

335

chapter 184

319

chapter 183

336

chapter 182

341

chapter 181

340

chapter 180

347

chapter 179

351

chapter 178

351

chapter 177

403

chapter 176

349

chapter 175

341

chapter 174

370

chapter 173

365

chapter 172

383

chapter 171

347

chapter 170

365

chapter 169

321

chapter 168

321

chapter 167

337

chapter 166

368

chapter 165

336

chapter 164

332

chapter 163

357

chapter 162

344

chapter 161

335

chapter 160

363

chapter 159

353

chapter 158

340

chapter 157

354

chapter 156

349

chapter 155

365

chapter 154

369

chapter 153

402

chapter 152

501

chapter 151

439

chapter 150

422

chapter 149

365

chapter 148

356

chapter 147

389

chapter 146

417

chapter 145

426

chapter 144

354

chapter 143

373

chapter 142

393

chapter 141

483

chapter 140

406

chapter 139

383

chapter 138

393

chapter 137

383

chapter 136

397

chapter 135

414

chapter 134

396

chapter 133

443

chapter 132

420

chapter 131

399

chapter 130

408

chapter 129

401

chapter 128

419

chapter 127

476

chapter 126

13103

chapter 125

12833

chapter 124

13695

chapter 123

14392

Chapter 122

15345

Chapter 121

13519

Chapter 120

13782

Chapter 119

13082

Chapter 118

13358

chapter 117

14490

chapter 116

14889

chapter 115

16625

chapter 114

14346

Chapter 113

14038

Chapter 112

14900

Chapter 111

16019

Chapter 110

15715

Chapter 109

17522

Chapter 108

16135

Chapter 107

17424

Chapter 106

16290

Chapter 105

16646

Chapter 104

19759

Chapter 103

21469

chapter 102

17757

chapter 101

14620

chapter 100

16055

chapter 99

11494

chapter 98

11753

chapter 97

14365

chapter 96

10809

chapter 95

12091

chapter 94

13811

chapter 93

10673

chapter 92

12104

chapter 91

15780

chapter 90

12515

chapter 89

13698

Chapter 88

17436

Chapter 87

13408

Chapter 86

15197

Chapter 85

20924

Chapter 84

18843

Chapter 83

19668

Chapter 82

16674

Chapter 81

20428

Chapter 80

19080

Chapter 79

14716

Chapter 78

17434

Chapter 77

19246

Chapter 76

16148

Chapter 75

20574

Chapter 74

19635

Chapter 73

16574

Chapter 72

18150

Chapter 71

19042

Chapter 70

18634

Chapter 69

19542

Chapter 68

25415

Chapter 67

22159

Chapter 66

20493

Chapter 65

18149

Chapter 64

18974

Chapter 63

21285

Chapter 62

18700

Chapter 61

19323

Chapter 60

24047

Chapter 59

19418

Chapter 58

23162

Chapter 57

24234

Chapter 56

20145

Chapter 55

20066

Chapter 54

24776

Chapter 53

21486

Chapter 52

24609

Chapter 51

23627

Chapter 50

24216

Chapter 49

21691

Chapter 48

22933

Chapter 47

25095

Chapter 46

22011

Chapter 45

22578

Chapter 44

24118

Chapter 43

21437

Chapter 42

21129

Chapter 41

25944

Chapter 40

24548

Chapter 39

23170

Chapter 38

27492

Chapter 37

23790

Chapter 36

24056

Chapter 35

29036

Chapter 34

25283

Chapter 33

25377

Chapter 32

31110

Chapter 31

28361

Chapter 30

28605

Chapter 29

30362

Chapter 28

27017

Chapter 27

27605

Chapter 26

31828

Chapter 25

28858

Chapter 24

29889

Chapter 23

34927

Chapter 22

30648

Chapter 21

31162

Chapter 20

35821

Chapter 19

30790

Chapter 18

34695

Chapter 17

32081

Chapter 16

36596

Chapter 15

35587

Chapter 14

37435

Chapter 13

35166

Chapter 12

38290

Chapter 11

38710

Chapter 10

39056

Chapter 9

38955

Chapter 8

42194

Chapter 7

41894

Chapter 6

42034

Chapter 5

43761

Chapter 4

42387

Chapter 3

42957

Chapter 2

45930

Chapter 1

59844

Chapter 0 - giới thiệu

37829

13 bình luận

akaku
akaku Nhất đoạn đấu khí

truyen nhu c

Trả lời
18:22 - 22/07/2022
harute123
harute123 Nhị đoạn đấu khí

có đùi to để ôm rồi. hihi

Trả lời
14:24 - 16/03/2022
giupemvoia324
giupemvoia324 Nhất đoạn đấu khí

Vụ mới này ae https://link1s.com/vumoinay

Trả lời
14:46 - 11/03/2022
qqq3r123
qqq3r123 Nhất đoạn đấu khí

b https://cmangaka.com/toi-la-nguoi-choi-than-chu-don-doc-21527-ref-165182

Trả lời
20:31 - 02/03/2022
montop222
montop222 Tam đoạn đấu khí

Đọc cả mấy chục nghìn chap mà giờ mới tam đoạn thật là vãi l

Trả lời
08:35 - 01/02/2022