Đăng nhập

Shounen No Abyss

Shounen No Abyss

[ Cập nhật lúc: 05:23 25/04/2022 ]

62068 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (2 người đã đánh giá)

Nội dung

trong một thị trấn nhàm chán và ngày qua ngày không có gì thay đổi, reiji kurose, một học sinh trung học, "chỉ" còn sống. gia đình, ước mơ tương lai, bạn thời thơ ấu. tất cả đều trói buộc cậu ấy vào thị trấn này. cậu luôn nghĩ, "tôi chỉ sống." cho đến khi cô ấy gặp cô ấy. có hy vọng để sống? có ánh sáng nào ở phía trước không? the world end boy meets girl bắt đầu

Danh sách chương

chapter 90

347

chapter 89

75

chapter 88

81

chapter 87

75

chapter 86.5

96

chapter 86

107

chapter 85

108

chapter 84

119

chapter 83

119

chapter 82

126

chapter 81

121

chapter 80

114

chapter 79.5

125

chapter 79

119

chapter 78

125

chapter 77

118

chapter 76

129

chapter 75

111

chapter 74

125

chapter 73

130

chapter 72

124

chapter 71

116

chapter 70

124

chapter 69

1227

chapter 68

178

chapter 67

176

chapter 66

142

chapter 65

178

chapter 64

187

chapter 63

1049

chapter 62

173

chapter 61

222

chapter 60

197

chapter 59

1307

chapter 58

188

chapter 57

185

chapter 56

207

chapter 55

210

chapter 54

518

chapter 53

175

chapter 52

153

chapter 51

146

chapter 50

156

chapter 49

173

chapter 48

1202

chapter 47

152

chapter 46

159

chapter 45

321

chapter 44

211

chapter 43

205

chapter 42

188

chapter 41

310

chapter 40

263

chapter 39

196

chapter 38

238

chapter 37

239

chapter 36

199

chapter 35

228

chapter 34

339

chapter 33

239

chapter 32

242

chapter 31

482

chapter 30

347

chapter 29

226

chapter 28

384

chapter 27

1452

chapter 26

469

chapter 25

257

chapter 24

282

chapter 23

375

chapter 22

271

chapter 21

283

chapter 20

517

chapter 19

419

chapter 18

260

chapter 17

300

chapter 16

2025

chapter 15

2522

chapter 14

327

chapter 13

339

chapter 12

346

chapter 11

369

chapter 10

2719

chapter 9

977

chapter 8

1613

chapter 7

1176

chapter 6

1294

chapter 5

996

chapter 4

2203

chapter 3

544

chapter 2

422

chapter 1

1367

0 bình luận