Đăng nhập

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

[ Cập nhật lúc: 05:41 23/04/2022 ]

16549219 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (14 người đã đánh giá)

Nội dung

Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...

Danh sách chương

chapter 704

1040

chapter 703

389

chapter 702

307

chapter 701

299

chapter 700

282

chapter 699

309

Chapter 698

2380

Chapter 697

905

Chapter 696

805

Chapter 695

1426

Chapter 694

996

Chapter 693

908

Chapter 692

864

Chapter 691

817

Chapter 690

743

Chapter 689

856

Chapter 688

824

Chapter 687

775

Chapter 686

621

Chapter 685

689

Chapter 684

643

Chapter 683

645

Chapter 682

684

Chapter 681

1069

Chapter 680

640

Chapter 679

599

Chapter 678

586

Chapter 677

549

Chapter 676

541

Chapter 675

536

Chapter 674

576

Chapter 673

590

Chapter 672

636

Chapter 671

642

Chapter 670

712

Chapter 669

1052

Chapter 668

754

Chapter 667

713

Chapter 666

751

Chapter 665

981

Chapter 664

648

Chapter 663

2377

Chapter 662

2209

Chapter 661

1190

Chapter 660

2122

Chapter 659

589

Chapter 658

612

Chapter 657

583

Chapter 656

596

Chapter 655

603

Chapter 654

552

Chapter 653

1718

Chapter 652

628

Chapter 651

647

Chapter 650

2201

Chapter 649

528

Chapter 648

569

Chapter 647

1504

Chapter 646

563

Chapter 645

599

Chapter 644

556

Chapter 643

1826

Chapter 642

1254

Chapter 641

1528

Chapter 640

579

Chapter 639

563

Chapter 638

1628

Chapter 637

1264

Chapter 636

896

Chapter 635

1087

Chapter 634

550

Chapter 633

567

Chapter 632

563

Chapter 631

1403

Chapter 630

631

Chapter 629

638

Chapter 628

577

Chapter 627

1200

Chapter 626

573

Chapter 625

599

Chapter 624

586

Chapter 623

623

Chapter 622

601

Chapter 621

654

Chapter 620

741

Chapter 619

677

Chapter 618

745

Chapter 617

750

Chapter 616

691

Chapter 615

661

Chapter 614

714

Chapter 613

739

Chapter 612

787

Chapter 611

753

Chapter 610

1446

Chapter 609

1437

Chapter 608

1643

Chapter 607

1878

Chapter 606

794

Chapter 605

1069

Chapter 604

1015

Chapter 603

1055

Chapter 602

1013

Chapter 601

1051

Chapter 600

1087

Chapter 599

1016

Chapter 598

1279

Chapter 597

1039

Chapter 596

1104

Chapter 595

1397

Chapter 594

1476

Chapter 593

1655

Chapter 592

1766

Chapter 591

2029

Chapter 590

2160

chapter 589

2274

chapter 588

2112

chapter 587

669

chapter 586

670

chapter 585

632

chapter 584

614

chapter 583

669

chapter 582

643

chapter 581

625

chapter 580

614

chapter 579

568

chapter 578

569

chapter 577

628

chapter 576

536

chapter 575

518

chapter 574

537

chapter 573

547

chapter 572 fix

542

chapter 571

3218

chapter 570

567

chapter 569

3175

chapter 568

3210

chapter 567

512

chapter 566

544

chapter 565

3159

chapter 564

536

chapter 563

3189

chapter 562

535

chapter 561

528

chapter 560

550

chapter 559

3181

chapter 558 fix

553

chapter 557

3197

chapter 556

492

chapter 555

3165

chapter 554

494

chapter 553

554

chapter 552

526

chapter 551

523

chapter 550

572

chapter 549

540

chapter 548

556

chapter 547

520

chapter 546

528

chapter 545

514

chapter 544

530

chapter 543

496

chapter 542

519

chapter 541

532

chapter 540

541

chapter 539

538

chapter 538

457

chapter 537

504

chapter 536

529

chapter 535

476

chapter 534

482

chapter 533

472

chapter 532

517

chapter 531

454

chapter 530

478

chapter 529

442

chapter 528

450

chapter 527

438

chapter 526

464

chapter 525

447

chapter 524

466

chapter 523

430

chapter 522

464

chapter 521

453

chapter 520

522

chapter 519

451

chapter 518

463

chapter 517

500

chapter 516

537

chapter 515

532

chapter 514

582

chapter 513

819

chapter 512 video

17879

chapter 511 video

8376

chapter 510 video

7488

chapter 509 video

8273

chapter 508

21389

chapter 507

14456

chapter 506

13457

chapter 505

20784

chapter 504

16228

chapter 503

15347

chapter 502 video

12989

chapter 501

14233

chapter 500

14763

chapter 499

14340

chapter 498

16073

chapter 497

15934

chapter 496

16173

chapter 495

15177

chapter 494

17572

chapter 493

16336

chapter 492

421

chapter 491

435

chapter 490

461

chapter 489

443

chapter 488

409

chapter 487

411

chapter 486

411

chapter 485

536

chapter 484

18305

chapter 483

20741

Chapter 482

18666

Chapter 481

18060

Chapter 480

16738

Chapter 479

17498

Chapter 478

16749

chapter 477

18025

chapter 476

17198

chapter 475

17927

chapter 474

18410

Chapter 473

17182

Chapter 472

18998

Chapter 471

20575

Chapter 470

19208

Chapter 469

21353

Chapter 468

22001

Chapter 467

20790

Chapter 466

22762

Chapter 465

26425

chapter 464

18957

chapter 463

13188

chapter 462

15782

chapter 461

11461

chapter 460

15853

chapter 459

11317

chapter 458

18840

chapter 457

12538

chapter 456

15886

chapter 455

12550

chapter 454

17142

Chapter 453 video

13435

Chapter 452

20278

Chapter 451

14509

Chapter 450

22900

Chapter 449

18493

Chapter 448

14291

Chapter 447

19448

Chapter 446

14958

Chapter 445

20513

Chapter 444

15657

Chapter 443

21983

Chapter 442

16112

Chapter 441

21576

Chapter 440

24131

Chapter 439

20316

Chapter 438

21167

Chapter 437

20602

Chapter 436

16471

Chapter 435

22454

Chapter 434

23888

Chapter 433

22042

Chapter 432

22240

Chapter 431

21418

Chapter 430

19999

Chapter 429

22779

Chapter 428

21196

Chapter 427

20119

Chapter 426

16931

Chapter 425

22132

Chapter 424

17227

Chapter 423

25052

Chapter 422

26064

Chapter 421

24822

Chapter 420

24077

Chapter 419

23238

Chapter 418

17348

Chapter 417

22142

Chapter 416

19081

Chapter 415

23998

Chapter 414

20737

Chapter 413

29957

Chapter 412

18667

Chapter 411

23101

Chapter 410

18592

Chapter 409

24677

Chapter 408

17806

Chapter 407

24699

Chapter 406

17759

Chapter 405

24702

Chapter 404

19092

Chapter 403

26157

Chapter 402

20595

Chapter 401

27994

Chapter 400

22261

Chapter 399

24340

Chapter 398

18780

Chapter 397

27320

Chapter 396

19272

Chapter 395

28578

Chapter 394

20783

Chapter 393

27106

Chapter 392

21247

Chapter 391

30559

Chapter 390

23796

Chapter 389

32667

Chapter 388

22948

Chapter 387

29401

Chapter 386

22663

Chapter 385

28608

Chapter 384

21189

Chapter 383

30078

Chapter 382

22915

Chapter 381

32938

Chapter 380

24429

Chapter 379

25430

Chapter 378

26476

Chapter 377

32184

Chapter 376

30041

Chapter 375

35509

Chapter 374

33069

Chapter 373

33206

Chapter 372

28416

Chapter 371

28378

Chapter 370

39830

Chapter 369

31613

Chapter 368

34535

Chapter 367

33825

Chapter 366

32038

Chapter 365

34051

Chapter 364

32393

Chapter 363

31469

Chapter 362

31437

Chapter 361

31643

Chapter 360

27183

Chapter 359

27102

Chapter 358

27160

Chapter 357

26532

Chapter 356

29392

Chapter 355

26757

Chapter 354

27883

Chapter 353

29041

Chapter 352

27016

Chapter 351

29543

Chapter 350

33777

Chapter 349

30990

Chapter 348

31778

Chapter 347

28412

Chapter 346

27583

Chapter 345

26211

Chapter 344

25543

Chapter 343

28030

Chapter 342

25384

Chapter 341

27098

Chapter 340

27778

Chapter 339

26212

Chapter 338

27074

Chapter 337

28356

Chapter 336

26746

Chapter 335

27222

Chapter 334

27604

Chapter 333

25751

Chapter 332

29884

Chapter 331

35713

Chapter 330

33171

Chapter 329

27930

Chapter 328

32894

Chapter 327

36234

Chapter 326

36358

Chapter 325

37782

Chapter 324

30351

Chapter 323

33177

Chapter 322

31809

Chapter 321

31384

Chapter 320

33827

Chapter 319

29890

Chapter 318

30914

Chapter 317

32717

Chapter 316

35442

Chapter 315

42620

Chapter 314

41271

Chapter 313

35057

Chapter 312

34397

Chapter 311

34478

Chapter 310

31789

Chapter 309

34490

Chapter 308

36269

Chapter 307

31573

Chapter 306

29408

Chapter 305

34483

Chapter 304

33940

Chapter 303

37989

Chapter 302

40364

Chapter 301

38388

Chapter 300

34715

Chapter 299

33784

Chapter 298

38435

Chapter 297

36424

Chapter 296

36825

Chapter 295

37398

Chapter 294

33681

Chapter 293

35925

Chapter 292

37689

Chapter 291

33189

Chapter 290

33746

Chapter 289

36054

Chapter 288

32893

Chapter 287

32329

Chapter 286

31544

Chapter 285

30220

Chapter 284

30638

Chapter 283

27507

Chapter 282

28833

Chapter 281

29480

Chapter 280

33205

Chapter 279

28358

Chapter 278

28482

Chapter 277

30210

Chapter 276

29748

Chapter 275

29175

Chapter 274

37149

Chapter 273

28787

Chapter 272

27268

Chapter 271

29875

Chapter 270

29306

Chapter 269

27235

Chapter 268

26648

Chapter 267

26061

Chapter 266

28122

Chapter 265

28244

Chapter 264

27862

Chapter 263

30768

Chapter 262

28430

Chapter 261

28486

Chapter 260

29601

Chapter 259

28947

Chapter 258

28014

Chapter 257

27469

Chapter 256

27785

Chapter 255

28917

Chapter 254

27003

Chapter 253

28078

Chapter 252

28957

Chapter 251

26904

Chapter 250

29043

Chapter 249

27025

Chapter 248

26977

Chapter 247

25587

Chapter 246

25960

Chapter 245

26998

Chapter 244

26126

Chapter 243

28593

Chapter 242

27203

Chapter 241

28394

Chapter 240

28144

Chapter 239

28379

Chapter 238

28207

Chapter 237

27491

Chapter 236

31626

Chapter 235

30644

Chapter 234

27652

Chapter 233

28297

Chapter 232

28772

Chapter 231

29194

Chapter 230

31250

Chapter 229

28995

Chapter 228

29796

Chapter 227

30729

Chapter 226

30563

Chapter 225

31407

Chapter 224

31597

Chapter 223

33206

Chapter 222

33354

Chapter 221

30672

Chapter 220

30272

Chapter 219

28686

Chapter 218

29181

Chapter 217

28239

Chapter 216

30462

Chapter 215

29258

Chapter 214

28541

Chapter 213

29013

Chapter 212

32092

Chapter 211

32389

Chapter 210

31688

Chapter 209

28865

Chapter 208

28315

Chapter 207

27570

Chapter 206

27971

Chapter 205

27475

Chapter 204

27770

Chapter 203

28154

Chapter 202

28001

Chapter 201

28944

Chapter 200

30804

Chapter 199

27825

Chapter 198

29154

Chapter 197

28908

Chapter 196

29792

Chapter 195

31620

Chapter 194

30410

Chapter 193

31665

Chapter 192

31634

Chapter 191

33907

Chapter 190

37087

Chapter 189

33479

Chapter 188

32885

Chapter 187

35469

Chapter 186

33269

Chapter 185

32989

Chapter 184

31574

Chapter 183

30694

Chapter 182

31296

Chapter 181

33351

Chapter 180

73583

Chapter 179

37682

Chapter 178

31094

Chapter 177

31894

Chapter 176

33787

Chapter 175

33769

Chapter 174

28998

Chapter 173

31105

Chapter 172

32483

Chapter 171

33503

Chapter 170

33758

Chapter 169

33502

Chapter 168

34479

Chapter 167

32311

Chapter 166

32589

Chapter 165

32983

Chapter 164

31978

Chapter 163

32941

Chapter 162

32248

Chapter 161

33279

Chapter 160

38342

Chapter 159

35497

Chapter 158

34147

Chapter 157

34666

Chapter 156

35086

Chapter 155

36754

Chapter 154

34567

Chapter 153

35000

Chapter 152

35882

Chapter 151

35113

Chapter 150

38251

Chapter 149

37504

Chapter 148

34774

Chapter 147

37582

Chapter 146

37682

Chapter 145

38650

Chapter 144

40647

Chapter 143

41610

Chapter 142

38281

Chapter 141

37298

Chapter 140

38382

Chapter 139

35784

Chapter 138

35380

Chapter 137

35170

Chapter 136

36451

Chapter 135

35910

Chapter 134

35259

Chapter 133

34845

Chapter 132

34309

Chapter 131

34794

Chapter 130

9874

Chapter 129