Đăng nhập

Tôn Thượng

Tôn Thượng

[ Cập nhật lúc: 10:14 20/04/2022 ]

197982 Lượt xem

Đang tiến hành

5.3 (5 người đã đánh giá)

Nội dung

Danh sách chương

Chapter 340

738

Chapter 339

281

Chapter 338

232

Chapter 337

265

Chapter 336

202

Chapter 335

200

Chapter 334

272

Chapter 333

261

Chapter 332

223

Chapter 331

212

Chapter 330

231

Chapter 329

220

Chapter 328

234

Chapter 327

245

Chapter 326

262

Chapter 325

227

Chapter 324

269

Chapter 323

241

Chapter 322

266

Chapter 321

223

Chapter 320

232

Chapter 319

217

Chapter 318

222

Chapter 317

235

Chapter 316

224

Chapter 315

219

Chapter 314

208

Chapter 313

239

Chapter 312

241

Chapter 311

235

Chapter 310

230

Chapter 309

222

Chapter 308

199

Chapter 307

204

Chapter 306

246

Chapter 305

219

Chapter 304

264

Chapter 303

229

Chapter 302

238

Chapter 301

230

Chapter 300

219

Chapter 299

236

Chapter 298

241

Chapter 297

240

Chapter 296

253

Chapter 295

261

Chapter 294

257

Chapter 293

235

Chapter 292

233

Chapter 291

238

Chapter 290

350

Chapter 289

250

Chapter 288

289

Chapter 287

268

Chapter 286

253

Chapter 285

323

Chapter 284

258

Chapter 283

298

Chapter 282

283

Chapter 281

302

Chapter 280

313

Chapter 279

327

Chapter 278

287

Chapter 277

301

Chapter 276

341

Chapter 275

271

Chapter 274

300

Chapter 273

256

Chapter 272

255

Chapter 271

241

Chapter 270

295

Chapter 269

251

Chapter 268

233

Chapter 267

271

Chapter 266

1556

Chapter 265

1300

Chapter 264

259

Chapter 263

229

Chapter 262

1493

Chapter 261

276

Chapter 260

1243

Chapter 259

268

Chapter 258

289

Chapter 257

2070

Chapter 256

277

Chapter 255

250

Chapter 254

1624

Chapter 253

296

Chapter 252

297

Chapter 251

280

Chapter 250

272

Chapter 249

255

Chapter 248

306

Chapter 247

289

Chapter 246

283

Chapter 245

328

Chapter 244

303

Chapter 243

276

Chapter 242

309

Chapter 241

316

Chapter 240

271

Chapter 239

317

Chapter 238

332

Chapter 237

317

Chapter 236

353

Chapter 235

284

Chapter 234

1033

Chapter 233

332

Chapter 232

340

Chapter phiên ngoại

346

Chapter 231

280

Chapter 230

303

Chapter 229

1524

Chapter 228

317

Chapter 227

307

Chapter 226

320

Chapter 225

321

Chapter 224

364

Chapter 223

322

Chapter 222

337

Chapter 221

317

Chapter 220

334

Chapter 219

271

Chapter 218

294

Chapter 217

285

Chapter 216

267

Chapter 215

340

Chapter 214

354

Chapter 213

347

Chapter 212

1456

Chapter 211

311

Chapter 210

323

Chapter 209

347

Chapter 208

377

Chapter 207

365

Chapter 206

281

Chapter 205

1419

Chapter 204

320

Chapter 203

1200

Chapter 202

356

Chapter 201

1710

Chapter 200

425

Chapter 199

321

Chapter 198

316

Chapter 197

371

Chapter 196

417

Chapter 195

433

Chapter 194

396

Chapter 193

419

Chapter 192

406

Chapter 191

448

Chapter 190

417

Chapter 189

451

Chapter 188

451

Chapter 187

467

Chapter 186

451

Chapter 185

430

chapter 184

475

chapter 183

367

chapter 182

342

chapter 181

361

chapter 180

353

chapter 179

361

chapter 178

361

chapter 177

357

chapter 176

357

Chapter 175

489

chapter 174

451

chapter 173

398

chapter 172

397

chapter 171

375

chapter 170

398

chapter 169

364

chapter 168

365

chapter 167

403

chapter 166

403

chapter 165

398

chapter 164

369

chapter 163

357

chapter 162

391

chapter 161

366

chapter 160

367

Chapter 159

522

chapter 158

396

chapter 157

435

chapter 156

399

chapter 155

436

chapter 154

412

chapter 153

386

chapter 152

401

chapter 151

394

chapter 150

414

chapter 149

380

chapter 148

451

chapter 147

387

chapter 146

445

chapter 145

397

chapter 144

382

chapter 143

381

chapter 142

462

chapter 141

421

chapter 140

393

chapter 139

387

chapter 138

419

chapter 137

414

chapter 136

393

chapter 135

391

chapter 134

400

chapter 133

397

chapter 132

451

chapter 131

434

chapter 130

459

chapter 129

396

chapter 128

378

chapter 127

391

chapter 126

421

chapter 125

376

chapter 124

420

chapter 123

404

chapter 122

375

chapter 121

394

chapter 120

424

chapter 119

440

chapter 118

408

chapter 117

412

chapter 116

363

chapter 115

377

chapter 114

408

chapter 113

356

chapter 112

371

chapter 111

1237

chapter 110

422

chapter 109

350

chapter 108

399

chapter 107

353

chapter 106

396

chapter 105

363

chapter 104

353

chapter 103

354

chapter 102

386

chapter 101

355

chapter 100

406

chapter 99

369

chapter 98

341

chapter 97

342

chapter 96

351

chapter 95

349

chapter 94

376

chapter 93

387

chapter 92

347

chapter 91

352

chapter 90

360

chapter 89

324

chapter 88

330

chapter 87

357

chapter 86

333

chapter 85

391

chapter 84

344

chapter 83

344

chapter 82

371

chapter 81

340

chapter 80

333

chapter 79

349

chapter 78

371

chapter 77

336

chapter 76

366

chapter 75

365

chapter 74

345

chapter 73

379

chapter 72

342

chapter 71

332

chapter 70

341

chapter 69

1693

chapter 68

348

chapter 67

369

chapter 66

356

chapter 65

332

chapter 64

360

chapter 63

347

chapter 62

345

chapter 61

336

chapter 60

346

chapter 59

340

chapter 58

347

chapter 57

379

chapter 56

336

chapter 55

350

chapter 54

378

chapter 53

365

chapter 52

354

chapter 51

341

chapter 50

349

chapter 49

337

chapter 48

339

chapter 47

349

chapter 46

383

chapter 45

340

chapter 44

346

chapter 43

353

chapter 42

336

chapter 41

359

chapter 40

390

chapter 39

350

chapter 38

352

chapter 37

369

chapter 36

361

chapter 35

370

chapter 34

371

chapter 33

435

chapter 32

396

chapter 31

395

chapter 30

424

chapter 29

409

chapter 28

410

chapter 27

383

chapter 26

1205

chapter 25

393

chapter 24

503

chapter 23

449

chapter 22

390

chapter 21

393

chapter 20

402

chapter 19

408

chapter 18

418

chapter 17

412

chapter 16

420

chapter 15

535

chapter 14

2572

chapter 13

1379

chapter 12

1559

chapter 11

2450

chapter 10

2360

chapter 9

1909

chapter 8

2355

chapter 7

1773

chapter 6

2618

Chapter 5

3331

Chapter 4

3637

Chapter 3

4192

Chapter 2

6342

Chapter 1

7655

3 bình luận

genshin
genshin Nhị đoạn đấu khí

main bộ này mặc nhiều đồ nhể, mấy bộ khác main ít thay đồ lắm luôn

Trả lời
21:32 - 14/09/2022
nguyenna
nguyenna Bát đoạn đấu khí

Lỗi rồi ad ui

Trả lời
23:28 - 04/04/2022
dothanhvu
dothanhvu Cửu đoạn đấu khí

1 tháng rồi còn k ra tập tiếp theo

Trả lời
08:01 - 28/02/2021
anhquangshx1@gmail.com
[email protected] Tam đoạn đấu khí

vào nhattruyen mà đọc chap mới nhất

Trả lời
18:17 - 02/03/2021
dothanhvu
dothanhvu Cửu đoạn đấu khí

ứng dụng nào vậy ông.

Trả lời
00:19 - 04/03/2021
dothanhvu
dothanhvu Tam đoạn đấu khí

truyensieuhay

Trả lời
12:46 - 09/03/2022