Đăng nhập

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

[ Cập nhật lúc: 05:19 25/04/2022 ]

171005 Lượt xem

Đang tiến hành

6.8 (2 người đã đánh giá)

Nội dung

Danh sách chương

chapter 245

407

chapter 244

91

chapter 243

130

chapter 242

113

chapter 241

103

chapter 240

107

chapter 239

101

chapter 238

127

chapter 237

76

chapter 236

115

chapter 235

119

chapter 234

117

chapter 233

117

chapter 232

142

chapter 231

131

chapter 230

108

chapter 229

129

chapter 228

130

chapter 227

132

chapter 226

109

chapter 225

138

chapter 224

143

chapter 223

119

chapter 222

156

chapter 221

194

chapter 220

1245

chapter 219

1110

chapter 218

165

chapter 217

119

chapter 216

1094

chapter 215

147

chapter 214

1645

chapter 213

173

chapter 212

151

chapter 211

136

chapter 210

159

chapter 209

122

chapter 208

129

chapter 207

161

chapter 206

128

chapter 205

125

chapter 204

164

chapter 203

164

chapter 202

164

chapter 201

153

chapter 200

136

chapter 199

137

chapter 198

127

chapter 197

1474

chapter 196

138

chapter 195

170

chapter 194

1100

chapter 193

165

chapter 192

163

chapter 191

1426

chapter 190

145

chapter 189

185

chapter 188

1053

chapter 187

1653

chapter 186

222

chapter 185

205

chapter 184

179

chapter 183

1068

chapter 182

200

chapter 181

1514

chapter 180

206

chapter 179

195

chapter 178

184

chapter 177

213

chapter 176

185

chapter 175

211

chapter 174

231

chapter 173

227

chapter 172

823

chapter 171

1159

chapter 170

1209

chapter 169

233

chapter 168

1438

chapter 167

166

chapter 166

968

chapter 165

174

chapter 164

158

chapter 163

183

chapter 162

156

chapter 161

1421

chapter 160

296

chapter 159

256

chapter 158

1766

chapter 157

1059

chapter 156

163

chapter 155

173

chapter 154

163

chapter 153

985

chapter 151

169

chapter 150

335

chapter 149

250

chapter 148

173

chapter 147

260

chapter 146

180

chapter 145

292

chapter 144

227

chapter 143

177

chapter 142

306

chapter 141

281

chapter 140

332

chapter 139

349

chapter 138

266

chapter 137

458

chapter 136

286

chapter 135

332

chapter 134

389

chapter 133

319

chapter 132

280

chapter 131

320

chapter 130

266

chapter 129

288

chapter 128

358

chapter 127

338

chapter 126

365

chapter 125

270

chapter 124

311

chapter 123

280

chapter 122

241

chapter 121

421

chapter 120

420

chapter 119

332

chapter 118

347

chapter 117

273

chapter 116

242

chapter 115

407

chapter 114

263

chapter 113

262

chapter 112

322

chapter 111

308

chapter 110

272

chapter 109

291

chapter 108

260

chapter 107

245

chapter 106

291

chapter 105

440

chapter 104

303

chapter 103

296

chapter 102

503

chapter 101

311

chapter 100

306

chapter 99

264

chapter 98

308

chapter 97

264

chapter 96

283

chapter 95

294

chapter 94

301

chapter 93

270

chapter 92

281

chapter 91

297

chapter 90

279

chapter 89

291

chapter 88

283

chapter 87

303

chapter 86

325

chapter 85

321

chapter 84

1138

chapter 83

537

chapter 81

539

chapter 82

531

chapter 80

503

chapter 79

526

chapter 78

487

chapter 77

523

chapter 76

590

chapter 75

526

chapter 74

497

chapter 73

519

chapter 72

510

chapter 71

1511

chapter 70

1413

chapter 69

774

chapter 68

734

chapter 67

721

chapter 66

774

chapter 65

693

chapter 64

680

chapter 63

716

chapter 62

666

chapter 61

685

chapter 60

712

chapter 59

688

chapter 58

682

chapter 57

664

chapter 56

679

chapter 55

653

chapter 54

693

chapter 53

673

chapter 52

676

chapter 51

690

chapter 50

701

chapter 49

688

chapter 48

696

chapter 47

664

chapter 46

663

chapter 45

726

chapter 44

689

chapter 43

748

chapter 42

686

chapter 41

775

chapter 40

749

chapter 39

705

chapter 38

709

chapter 37

712

chapter 36

742

chapter 35

780

chapter 34

748

chapter 33

749

chapter 32

776

chapter 31

751

chapter 30

827

chapter 28

781

chapter 27

774

chapter 26

765

chapter 25

760

chapter 24

751

chapter 23

793

chapter 22

789

chapter 21

815

chapter 20

855

chapter 19

833

chapter 18

878

chapter 17

879

chapter 16

915

chapter 15

995

chapter 14

931

chapter 13

934

chapter 12

997

chapter 11

1232

chapter 10

2309

chapter 9

1935

chapter 8

1982

chapter 7

2725

chapter 6

2920

chapter 5

3234

chapter 4

2948

chapter 3

3495

chapter 2

3854

chapter 1

5613

chapter 1

0

2 bình luận

viemde2009
viemde2009 Nhất đoạn đấu khí

Sao có mấy truyện hình như ra còn chậm hơn net trộm nx

Trả lời
15:22 - 03/09/2022
shikuyama
shikuyama Nhất đoạn đấu khí

hình như bị lỗi cả truyện rồi

Trả lời
15:59 - 24/11/2021