Đăng nhập

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn

[ Cập nhật lúc: 02:30 02/02/2020 ]

20187699 Lượt xem

Đang tiến hành

5.1 (7 người đã đánh giá)

Nội dung

thái cổ thần vẫn, hằng cổ nghiền nát, mạt pháp bắt đầu, kỳ tài buông xuống...
một gã FA từ thế giới hiện đại xuyên việt qua vương giả đại lục, sở hữu Không Linh Căn ngàn năm hiếm gặp, hắn bái nhập sơn môn linh kiếm phái, với trí thông minh nghiền áp dị giới, bước nên con đường trở thành vô thượng cường giả...

Danh sách chương

chapter 523

978

chapter 522

1484

chapter 521

234

chapter 520

247

chapter 519

281

chapter 518

251

chapter 517

283

chapter 516

270

chapter 515

257

chapter 514

276

chapter 513

252

chapter 511-512

270

chapter 510

258

chapter 509

259

chapter 508

244

chapter 507

283

chapter 506

267

chapter 505

258

chapter 504

257

chapter 503

252

chapter 502

253

chapter 501

239

chapter 500

266

chapter 499

244

chapter 498

259

chapter 497

243

chapter 496

256

chapter 495

245

chapter 494

255

chapter 493

250

chapter 492

254

chapter 491

231

chapter 490

265

chapter 489

273

chapter 488

264

chapter 487

254

chapter 486

257

chapter 485

236

chapter 484

252

chapter 483

239

chapter 482

233

chapter 481

286

chapter 480

260

chapter 479

258

chapter 478

253

chapter 477

271

chapter 476

270

chapter 475

253

chapter 474

229

chapter 473

224

chapter 472

235

chapter 471

230

chapter 470

228

chapter 469

221

chapter 468

229

chapter 467

241

chapter 466

222

chapter 465

210

chapter 464

220

chapter 463

220

chapter 462

228

chapter 461

231

chapter 460

232

chapter 459

219

chapter 458

219

chapter 457

221

chapter 456

218

chapter 455

225

chapter 454

182

chapter 453

204

chapter 452

235

chapter 451

195

chapter 450

196

chapter 449

214

chapter 448

200

chapter 447

212

chapter 446

185

chapter 445

210

chapter 444

203

chapter 443

191

chapter 442

212

chapter 441

207

chapter 440

216

chapter 439

308

chapter 438

333

chapter 437

299

chapter 436

309

chapter 435

303

chapter 434

319

chapter 433

584

chapter 432

28545

chapter 431

6340

chapter 430

6539

chapter 429 video

10288

chapter 428

7723

Chapter 427

43729

Chapter 426

11708

Chapter 425

10255

Chapter 424

9778

Chapter 423

10997

Chapter 422

9698

Chapter 421

9586

Chapter 420

12134

Chapter 419

20653

Chapter 418

11424

Chapter 417

16158

Chapter 416

11472

Chapter 415

18983

Chapter 414

14187

Chapter 413

15349

Chapter 412

13291

Chapter 411

17153

Chapter 410

14074

Chapter 409

19042

Chapter 408

14517

Chapter 407

19417

Chapter 406

15166

Chapter 405

14760

Chapter 404

19253

Chapter 403

17659

Chapter 402

19700

Chapter 401

15843

Chapter 400

18859

Chapter 399

18532

Chapter 398

17235

Chapter 397

17121

Chapter 396

25919

Chapter 395

19497

Chapter 394

17701

Chapter 393

24607

Chapter 392

18082

Chapter 391

24734

Chapter 390

18708

Chapter 389

23211

Chapter 388

17161

Chapter 387

25128

Chapter 386

18436

Chapter 385

25213

Chapter 384

19997

Chapter 383

21297

Chapter 382

29130

Chapter 381

26237

Chapter 380

32560

Chapter 379

30220

Chapter 378

23827

Chapter 377

26081

Chapter 376

33676

Chapter 375

34265

Chapter 374

24227

Chapter 373

32527

Chapter 372

30791

Chapter 371

33768

Chapter 370

23701

Chapter 369

27798

Chapter 368

39733

Chapter 367

42270

Chapter 366

44945

Chapter 365

29329

Chapter 364

29190

Chapter 363

28640

Chapter 362

30160

Chapter 361

28009

Chapter 360

29219

Chapter 359

28887

Chapter 358

27998

Chapter 357

30169

Chapter 356

29034

Chapter 355

29303

Chapter 354

31922

Chapter 353

31534

Chapter 352

29598

Chapter 351

30427

Chapter 350

31919

Chapter 349

27193

Chapter 348

27097

Chapter 347

26703

Chapter 346

26065

Chapter 345

26624

Chapter 344

25885

Chapter 343

27298

Chapter 342

27758

Chapter 341

27254

Chapter 340

25198

Chapter 339

25802

Chapter 338

27010

Chapter 337

25506

Chapter 336

26267

Chapter 335

27073

Chapter 334

25804

Chapter 333

25972

Chapter 332

26171

Chapter 331

26864

Chapter 330

27568

Chapter 329

32166

Chapter 328

28908

Chapter 327

34125

Chapter 326

34987

Chapter 325

35992

Chapter 324

34927

Chapter 323

30262

Chapter 322

37354

Chapter 321

30453

Chapter 320

33200

Chapter 319

29882

Chapter 318

33884

Chapter 317

34511

Chapter 316

40207

Chapter 315

38250

Chapter 314

36724

Chapter 313

36097

Chapter 312

36354

Chapter 311

33723

Chapter 310

38327

Chapter 309

37714

Chapter 308

37961

Chapter 307

34193

Chapter 306

37810

Chapter 305

34539

Chapter 304

42261

Chapter 303

40425

Chapter 302

46727

Chapter 301

37346

Chapter 300

39534

Chapter 299

37184

Chapter 298

40792

Chapter 297

41349

Chapter 296

41356

Chapter 295

41415

Chapter 294

41181

Chapter 293

40945

Chapter 292

43121

Chapter 291

43636

Chapter 290

45803

Chapter 289

43127

Chapter 288

43365

Chapter 287

42025

Chapter 286

44843

Chapter 285

43796

Chapter 284

42719

Chapter 283

46432

Chapter 282

45024

Chapter 281

49763

Chapter 280

47455

Chapter 279

40348

Chapter 278

42074

Chapter 277

41279

Chapter 276

43219

Chapter 275

41735

Chapter 274

40769

Chapter 273

41530

Chapter 272

43050

Chapter 271

41334

Chapter 270

47670

Chapter 269

38883

Chapter 268

40749

Chapter 267

40651

Chapter 266

39314

Chapter 265

40443

Chapter 264

40349

Chapter 263

38334

Chapter 262

39255

Chapter 261

38294

Chapter 260

40497

Chapter 259

37745

Chapter 258

39650

Chapter 257

39521

Chapter 256

40998

Chapter 255

44057

Chapter 254

43777

Chapter 253

46088

Chapter 252

48511

Chapter 251

51522

Chapter 250

48659

Chapter 249

46180

Chapter 248

50169

Chapter 247

46712

Chapter 246

50386

Chapter 245

48360

Chapter 244

49182

Chapter 243

49238

Chapter 242

45978

Chapter 241

49221

Chapter 240

52096

Chapter 239

46318

Chapter 238

45707

Chapter 237

46291

Chapter 236

46163

Chapter 235

46384

Chapter 234

47143

Chapter 233

51276

Chapter 232

49648

Chapter 231

51564

Chapter 230

53891

Chapter 229

52841

Chapter 228

46780

Chapter 227

47186

Chapter 226

46545

Chapter 225

48608

Chapter 224

46290

Chapter 223

49857

Chapter 222

46627

Chapter 221

47671

Chapter 220

48803

Chapter 219

49804

Chapter 218

45985

Chapter 217

46867

Chapter 216

44900

Chapter 215

46184

Chapter 214

48480

Chapter 213

47383

Chapter 212

46830

Chapter 211

48276

Chapter 210

49956

Chapter 209

46338

Chapter 208

46744

Chapter 207

46507

Chapter 206

47128

Chapter 205

47266

Chapter 204

46763

Chapter 203

47608

Chapter 202

48008

Chapter 201

49236

Chapter 200

52401

Chapter 199

47610

Chapter 198

47393

Chapter 197

47666

Chapter 196

48780

Chapter 195

50249

Chapter 194

51379

Chapter 193

48957

Chapter 192

50420

Chapter 191

50598

Chapter 190

51566

Chapter 189

48833

Chapter 188

49345

Chapter 187

50261

Chapter 186

55211

Chapter 185

51213

Chapter 184

48789

Chapter 183

52301

Chapter 182

55109

Chapter 181

56612

Chapter 180

56896

Chapter 179

50567

Chapter 178

51346

Chapter 177

51120

Chapter 176

50758

Chapter 175

54641

Chapter 174

51159

Chapter 173

53852

Chapter 172

53797

Chapter 171

53860

Chapter 170

54012

Chapter 169

52642

Chapter 168

52278

Chapter 167

55349

Chapter 166

60939

Chapter 165

57251

Chapter 164

54395

Chapter 163

55056

Chapter 162

53487

Chapter 161

53165

Chapter 160

52682

Chapter 159

51037

Chapter 158

53398

Chapter 157

56362

Chapter 156

52653

Chapter 155

53768

Chapter 154

52303

Chapter 153

55672

Chapter 152

53319

Chapter 151

53430

Chapter 150

54579

Chapter 149

50504

Chapter 148

51204

Chapter 147

51318

Chapter 146

54839

Chapter 145

52996

Chapter 144

52240

Chapter 143

49147

Chapter 142

49473

Chapter 141

59576

Chapter 140

56036

Chapter 139

51177

Chapter 138

51869

Chapter 137

53980

Chapter 136

52055

Chapter 135

55110

Chapter 134

51323

Chapter 133

59532

Chapter 132

54713

Chapter 131

53359

Chapter 130

56416

Chapter 129

54241

Chapter 128

54097

Chapter 127

54961

Chapter 126

54388

Chapter 125

53240

Chapter 124

54324

Chapter 123

53692

Chapter 122

53318

Chapter 121

53616

Chapter 120

58192

Chapter 119

51388

Chapter 118

51674

Chapter 117

52851

Chapter 116

52816

Chapter 115

53874

Chapter 114

52193

Chapter 113

54451

Chapter 112

54516

Chapter 111

57334

Chapter 110

59233

Chapter 109

56837

Chapter 108

57894

Chapter 107

57966

Chapter 106

58187

Chapter 105

57633

Chapter 104

56628

Chapter 103

58423

Chapter 102

57457

Chapter 101

59840

Chapter 100

63691

Chapter 99

57030

Chapter 98

57846

Chapter 97

60190

Chapter 96

61322

Chapter 95

64795

Chapter 94

66323

Chapter 93

64517

Chapter 92

64790

Chapter 91

63538

Chapter 90

68360

Chapter 89

64878

Chapter 88

68454

Chapter 87

67493

Chapter 86

68243

Chapter 85

69985

Chapter 84

64537

Chapter 83

64433

Chapter 82

65412

Chapter 81

67848

Chapter 80

69576

Chapter 79

63953

Chapter 78

64767

Chapter 77

65812

Chapter 76

66105

Chapter 75

67432

Chapter 74

65381

Chapter 73

66824

Chapter 72

67282

Chapter 71

65581

Chapter 70

68131

Chapter 69

64714

Chapter 68

64616

Chapter 67

65725

Chapter 66

67124

Chapter 65

67688

Chapter 64

66628

Chapter 63

67862

Chapter 62

65057

Chapter 61

68029

Chapter 60

71197

Chapter 59

67192

Chapter 58

67377

Chapter 57

68406

Chapter 56

66597

Chapter 55

71394

Chapter 54

68572

Chapter 53

69551

Chapter 52

68926

Chapter 51

70086

Chapter 50

73084

Chapter 49

68132

Chapter 48

72166

Chapter 47

74363

Chapter 46

72498

Chapter 45

74016

Chapter 44

75196

Chapter 43

69577

Chapter 42

68554

Chapter 41

67829

Chapter 39

67728

Chapter 40

72395

Chapter 38

67231

Chapter 37

68000

Chapter 36

68994

Chapter 35

68252

Chapter 34

71002

Chapter 33

69690

Chapter 32

68311

Chapter 31

70228

Chapter 30

72366

Chapter 29

68140

Chapter 28

72777

Chapter 27

68904

Chapter 26

71027

Chapter 25

71225

Chapter 24

71815

Chapter 23

70435

Chapter 22

70890

Chapter 21

70109

Chapter 20

73314

Chapter 19

69331

Chapter 18

68340

Chapter 17

67882

Chapter 16

67230

Chapter 15

68636

Chapter 14

66796

Chapter 13

65794

Chapter 12

66296

Chapter 11

68189

Chapter 10.5

59771

Chapter 10

72222

Chapter 9

70830

Chapter 8

74896

Chapter 7

79407

Chapter 6

81617

Chapter 5

82350

Chapter 4

82441

Chapter 3

88563

Chapter 2

106920

Chapter 1

137217

Chapter 0

125428

10 bình luận

ninds2475
ninds2475 Nhất đoạn đấu khí

có chap mới rồi xem ở đây này ae https://link1s.com/ltff4mo

Trả lời
09:09 - 10/09/2022
tieungungnhi123
tieungungnhi123 Nhất đoạn đấu khí

xem full tại: https://www.youtube.com/watch?v=ES1te14T3xA&list=PLVCcdXO2lNp7ImbCeYwj2t9FqL8b7AFma

Trả lời
20:00 - 01/06/2022
jshshshs
jshshshs Nhất đoạn đấu khí

:v hahahahaha

Trả lời
15:10 - 05/05/2022
trtrinh04
trtrinh04 Nhất đoạn đấu khí

Ko tải được ảnh nè mn

Trả lời
16:48 - 16/02/2022
trtrinh04
trtrinh04 Nhất đoạn đấu khí

Ko tải được ảnh nè mn

Trả lời
16:48 - 16/02/2022