Đăng nhập

Tuyển Tập Oneshot

Tuyển Tập Oneshot

[ Cập nhật lúc: 05:21 25/04/2022 ]

24899 Lượt xem

Đang tiến hành

4.0 (2 người đã đánh giá)

Nội dung

chủ yếu là mấy bộ oneshot tìm được trên twitter và đem về dịch

Danh sách chương

chapter 419

305

chapter 418

82

chapter 417

80

chapter 416

60

chapter 415

56

chapter 413

88

chapter 412

86

chapter 411

62

chapter 410

58

chapter 409

52

chapter 408

56

chapter 407

53

chapter 406

61

chapter 405

73

chapter 404

54

chapter 403

53

chapter 402

76

chapter 401

61

chapter 400

57

chapter 399

60

chapter 398

77

chapter 397

72

chapter 396

70

chapter 395

84

chapter 394

79

chapter 393

75

chapter 391

73

chapter 390

73

chapter 386.4

85

chapter 386.3

86

chapter 386.2

114

chapter 386.1

96

chapter 385

91

chapter 384

79

chapter 383

73

chapter 382

90

chapter 381

82

chapter 380

71

chapter 379

74

chapter 378

72

chapter 377

96

chapter 376

85

chapter 375

114

chapter 374

78

chapter 373

72

chapter 372

72

chapter 371

77

chapter 370

78

chapter 369

93

chapter 368

73

chapter 367

74

chapter 366

68

chapter 365

80

chapter 364

78

chapter 363

75

chapter 362

74

chapter 361

77

chapter 360

80

chapter 359

73

chapter 358

72

chapter 357

71

chapter 356

76

chapter 355

83

chapter 354

77

chapter 353

89

chapter 352

82

chapter 351

76

chapter 350

81

chapter 349

86

chapter 348

80

chapter 347

83

chapter 346

92

chapter 345

70

chapter 344

72

chapter 343

74

chapter 342

84

chapter 341

82

chapter 340

91

chapter 339

72

chapter 338

82

chapter 337

75

chapter 336

74

chapter 335

76

chapter 334

74

chapter 333

79

chapter 332

78

chapter 331

77

chapter 330

82

chapter 329

80

chapter 328

90

chapter 327

80

chapter 326

68

chapter 325

73

chapter 324

71

chapter 323

63

chapter 322

61

chapter 321

59

chapter 320

78

chapter 319

65

chapter 318

69

chapter 317

66

chapter 316

63

chapter 315

62

chapter 314

59

chapter 313

61

chapter 312

56

chapter 311

57

chapter 310

56

chapter 309

60

chapter 308

58

chapter 307

66

chapter 306

61

chapter 305.3

65

chapter 305.2

58

chapter 305.1

58

chapter 304

65

chapter 303

67

chapter 302

68

chapter 301

63

chapter 300

92

chapter 299

55

chapter 298

48

chapter 297

49

chapter 296

48

chapter 295

49

chapter 294

49

chapter 293

50

chapter 292

50

chapter 291

54

chapter 290

72

chapter 289

52

chapter 288

48

chapter 287

54

chapter 286

49

chapter 285

52

chapter 284

53

chapter 283

48

chapter 282

50

chapter 281

59

chapter 280

52

chapter 279

50

chapter 278

50

chapter 277

47

chapter 276

51

chapter 275

45

chapter 274

48

chapter 273

49

chapter 272

59

chapter 271

68

chapter 270

72

chapter 269

68

chapter 268

57

chapter 267

49

chapter 266

48

chapter 265

53

chapter 264

51

chapter 263

49

chapter 262

47

chapter 261

55

chapter 260

65

chapter 259

51

chapter 258

54

chapter 257

50

chapter 256

51

chapter 255

53

chapter 254

49

chapter 253

48

chapter 252

52

chapter 251

49

chapter 250

55

chapter 249

54

chapter 248

54

chapter 247

50

chapter 246

53

chapter 245

52

chapter 244

58

chapter 243

49

chapter 242

49

chapter 241

58

chapter 240

81

chapter 239

67

chapter 238

76

chapter 237

73

chapter 236

77

chapter 235

64

chapter 234

64

chapter 233.3

74

chapter 233.2

71

chapter 233.1

80

chapter 232

63

chapter 231

58

chapter 230

79

chapter 229

73

chapter 228

73

chapter 227

75

chapter 226

65

chapter 225

57

chapter 224

69

chapter 223

71

chapter 222

67

chapter 221

69

chapter 220

70

chapter 219

66

chapter 218

67

chapter 217

57

chapter 216

65

chapter 215

67

chapter 214

71

chapter 213

67

chapter 212

67

chapter 211

57

chapter 210

69

chapter 209

65

chapter 208

66

chapter 207

75

chapter 206

69

chapter 205

67

chapter 204

64

chapter 203

61

chapter 202

57

chapter 201

68

chapter 200

53

chapter 199

46

chapter 198

43

chapter 197

51

chapter 196

48

chapter 195

42

chapter 194

50

chapter 193

49

chapter 192

54

chapter 191

48

chapter 190

49

chapter 189

49

chapter 188

52

chapter 187

39

chapter 186

45

chapter 185

38

chapter 184

49

chapter 183

49

chapter 182

50

chapter 181

49

chapter 180.5

47

chapter 180

53

chapter 179

41

chapter 178

39

chapter 177

42

chapter 176

44

chapter 175

39

chapter 174

39

chapter 173

35

chapter 172

42

chapter 171

33

chapter 170

39

chapter 169

35

chapter 168

39

chapter 167

32

chapter 166

37

chapter 165

36

chapter 164

56

chapter 163

52

chapter 162

80

chapter 161

78

chapter 160

82

chapter 159

53

chapter 158

57

chapter 157

43

chapter 156

42

chapter 155

39

chapter 143

44

chapter 142

52

chapter 141

56

chapter 140

63

chapter 139

50

chapter 138

46

chapter 137

41

chapter 136

37

chapter 135

35

chapter 134

38

chapter 133

33

chapter 132

37

chapter 131

40

chapter 130

56

chapter 129

38

chapter 128

37

chapter 127

35

chapter 126

34

chapter 125

34

chapter 124

42

chapter 123

42

chapter 122

44

chapter 121

50

chapter 120

74

chapter 119

52

chapter 118

50

chapter 117

52

chapter 116

45

chapter 115

41

chapter 114

45

chapter 113

54

chapter 112

42

chapter 111.2

39

chapter 110.5

35

chapter 110

36

chapter 109

39

chapter 108

33

chapter 107

37

chapter 106

37

chapter 105

39

chapter 104

39

chapter 103

39

chapter 102

37

chapter 101.5

45

chapter 101

77

chapter 100

54

chapter 99

53

chapter 98

54

chapter 97

60

chapter 96

59

chapter 95

59

chapter 94

54

chapter 93

71

chapter 92

63

chapter 91

65

chapter 90

61

chapter 89

59

chapter 88

54

chapter 87

52

chapter 86

53

chapter 85

51

chapter 84

52

chapter 83

55

chapter 82

52

chapter 81.5

60

chapter 81

57

chapter 80.5

54

chapter 80

55

chapter 79

49

chapter 78

39

chapter 77

47

chapter 76

51

chapter 75

54

chapter 74

49

chapter 73

47

chapter 72

59

chapter 71.2

47

chapter 71.1

53

chapter 70

50

chapter 69

47

chapter 68

49

chapter 67

48

chapter 66

47

chapter 65

55

chapter 64

47

chapter 63

51

chapter 62

58

chapter 61

45

chapter 60

50

chapter 59

46

chapter 58

49

chapter 57

53

chapter 56

58

chapter 55

44

chapter 54

49

chapter 53

45

chapter 52

42

chapter 51

44

chapter 50

44

chapter 49

45

chapter 48

38

chapter 47

34

chapter 46

42

chapter 45

39

chapter 44

49

chapter 43

50

chapter 42

48

chapter 41

49

chapter 40

66

chapter 39

93

chapter 38

59

chapter 37

64

chapter 36

61

chapter 35

66

chapter 34

57

chapter 33

46

chapter 32

38

chapter 31

44

chapter 30

39

chapter 29

49

chapter 28

40

chapter 27

45

chapter 26

44

chapter 25

42

chapter 24

43

chapter 23

45

chapter 22

45

chapter 21

46

chapter 20

56

chapter 19

54

chapter 18

51

chapter 17.5

92

chapter 16.5

65

chapter 15.5

59

chapter 14.5

57

chapter 13.5

56

chapter 13

57

chapter 12

58

chapter 11

63

chapter 10

60

chapter 9

63

chapter 8

59

chapter 7

61

chapter 6

73

chapter 5

65

chapter 4

65

chapter 3

72

chapter 2

92

chapter 1

148

0 bình luận