Đăng nhập

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

[ Cập nhật lúc: 08:06 07/04/2022 ]

15460510 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (9 người đã đánh giá)

Nội dung

Phần 2 đấu la đại lục

Danh sách chương

Chapter 322

1152

Chapter 321

491

Chapter 320

498

Chapter 319

540

Chapter 318

527

Chapter 317

484

Chapter 316

495

Chapter 315

523

Chapter 314

509

Chapter 313

385

Chapter 312

549

Chapter 311

474

Chapter 310

464

Chapter 309

495

Chapter 308

466

Chapter 307

496

Chapter 306

548

Chapter 305

552

Chapter 304

513

Chapter 303

733

Chapter 302

628

Chapter 301

701

Chapter 300

536

Chapter 299

503

Chapter 298

422

Chapter 297

428

Chapter 296

413

Chapter 295

1633

Chapter 294

423

Chapter 293

450

Chapter 292

450

Chapter 291

476

Chapter 290

411

Chapter 289

516

Chapter 288

434

Chapter 287

421

Chapter 286

466

Chapter 285

491

Chapter 284

433

Chapter 283

421

Chapter 282

1590

Chapter 281

457

Chapter 280

482

Chapter 279

1061

Chapter 278

501

Chapter 277

381

Chapter 276

588

Chapter 275

538

Chapter 274

541

Chapter 273

569

Chapter 272

1164

Chapter 271

506

Chapter 270

559

Chapter 269

559

Chapter 268

530

Chapter 267

623

Chapter 266

503

Chapter 265

553

Chapter 264

514

Chapter 263

587

Chapter 262

457

Chapter 261

672

Chapter 260

640

chapter 259

604

chapter 258

444

chapter 257

441

Chapter 256

655

Chapter 255

464

chapter 254.5

580

chapter 254

428

chapter 253.5

427

chapter 253

408

chapter 252.5

439

chapter 252

436

chapter 251.5

409

Chapter 251

588

Chapter 250

904

chapter 249.5

1034

chapter 249

1566

chapter 248.5

499

chapter 248

435

chapter 247.5

443

chapter 247

426

chapter 246.5

1486

chapter 246

382

chapter 245.5

439

chapter 245

374

chapter 244

398

chapter 243.5

406

chapter 243

409

chapter 242.5

386

chapter 242

459

chapter 241.5

410

chapter 241

424

chapter 240.5

416

chapter 240

421

chapter 239.5

402

chapter 239

380

chapter 238.5

402

chapter 238

356

chapter 237

355

chapter 236.5

345

chapter 236

348

chapter 235.5

399

chapter 235

383

chapter 234.5

358

chapter 234

343

chapter 233.5

345

chapter 233

343

chapter 232.5

370

chapter 232

387

chapter 231.5

406

chapter 231

376

chapter 230.5

404

chapter 230

399

chapter 229.5

356

chapter 229

408

chapter 228.5

340

chapter 228

364

chapter 227.5

391

chapter 227

383

chapter 226.5

370

chapter 226

382

chapter 225.5

384

chapter 225

422

chapter 224.5

378

chapter 224

442

chapter 223.5

483

chapter 223

579

chapter 222.5

19312

chapter 222

10253

chapter 221

11760

chapter 220

11456

chapter 219.5

10859

chapter 219

9991

chapter 218

11813

chapter 217

12526

chapter 216

12692

chapter 215.5

12767

chapter 215

10860

chapter 214.5

10894

chapter 214

10207

chapter 213

12379

chapter 212.5

12416

chapter 212

11397

chapter 211.5

13345

Chapter 211

16461

Chapter 210

18563

Chapter 209

19759

Chapter 208

19037

Chapter 207

18783

Chapter 206

15108

Chapter 205

21209

Chapter 204

18070

chapter 203

20420

chapter 202

12114

chapter 201

24433

chapter 200

18787

Chapter 199

23950

Chapter 198

22927

Chapter 197

26343

Chapter 196

18223

Chapter 195

35797

Chapter 194

32079

Chapter 193

30562

Chapter 192

24824

Chapter 191

26809

Chapter 190

29102

Chapter 189

22574

Chapter 188

22263

Chapter 187

25186

Chapter 186

26635

Chapter 185

24474

Chapter 184

26187

Chapter 183

23244

Chapter 182

24973

Chapter 181

19068

Chapter 180

30783

Chapter 179

17949

Chapter 178

28115

Chapter 177

20354

Chapter 176

28350

Chapter 175

21531

Chapter 174

29789

Chapter 173

21726

Chapter 172

29867

Chapter 171

40978

Chapter 170

26496

Chapter 169

24922

Chapter 168

35995

Chapter 167

29330

Chapter 166

33007

Chapter 165

29239

Chapter 164

37349

Chapter 163

36916

Chapter 162

36666

Chapter 161

43314

Chapter 160

44276

Chapter 159

37096

Chapter 158

46135

Chapter 157

34459

Chapter 156

38316

Chapter 155

46321

Chapter 154

45979

Chapter 153

42348

Chapter 152

43050

Chapter 151

49137

Chapter 150

47842

Chapter 149

45854

Chapter 148

54872

Chapter 147

47589

Chapter 146

45421

Chapter 145

50174

Chapter 144

47561

Chapter 143

49661

Chapter 142

49309

Chapter 141

52054

Chapter 140

49043

Chapter 139

51524

Chapter 138

60041

Chapter 137

55266

Chapter 136

45569

Chapter 135

55938

Chapter Ngoại truyện 2

38437

Chapter Ngoại truyện 1

34652

Chapter 134

54910

Chapter 133

55922

Chapter 132

51812

Chapter 131

46533

Chapter 130

55913

Chapter 129

53185

Chapter 128

52524

Chapter 127

55149

Chapter 126

59576

Chapter 125

63483

Chapter 124

62137

Chapter 123

49171

Chapter 122

59091

Chapter 121

61994

Chapter 120

60158

Chapter 119

50679

Chapter 118

50330

Chapter 117

49843

Chapter 116

49783

Chapter 115

72870

Chapter 114

80398

Chapter 113

72205

Chapter 112

76468

Chapter 111

78089

Chapter 110

76136

Chapter 109

76777

Chapter 108

62455

Chapter 107

80558

Chapter 106

87434

Chapter 105

82602

Chapter 104

86110

Chapter 103

62940

Chapter 102

82738

Chapter 101

86764

Chapter 100

90306

Chapter 99

77657

Chapter 98

71605

Chapter 97

106430

Chapter 96

103178

Chapter 95

90361

Chapter 94

89686

Chapter 93

83870

Chapter 92

83413

Chapter 91

89868

Chapter 90

99044

Chapter 89

89630

Chapter 88

92650

Chapter 87

91322

Chapter 86

87732

Chapter 85

88274

Chapter 84

90069

Chapter 83

98637

Chapter 82

123486

Chapter 81

102146

Chapter 80

111166

Chapter 79

103580

Chapter 78

104065

Chapter 77

105386

Chapter 76

108445

Chapter 75

108724

120110

111100

Chapter 72 - Phá Ngục

112579

82593

103895

85216

105495

107906

108013

Chương 64

113823

114310

Chương 59 - Tà Hồn Sư

107647

116768

127229

141697

144907

151315

116932

135233

95125

Chapter 40

117994

Chapter 39

101258

Chapter 38

87015

Chapter 37

106784

Chapter 36

108784

Chapter 35

87586

Chapter 34

88483

Chapter 33

107945

96942

Chapter 31 - Chiến Thuật

96841

Chapter 30

85643

Chapter 29

78251

Chapter 28

91539

Chapter 27

89700

Chapter 26

85874

Chapter 25

91514

Chapter 24

84267

Chapter 23

80529

Chapter 22

96412

Chapter 21

65537

Chapter 20

66719

Chapter 19

80644

Chapter 18

82036

Chapter 17

62958

Chapter 16

78717

Chapter 15

80379

Chapter 14

75939

Chương 13

77744

Chapter 12

78045

Chapter 11

76821

Chapter 10

81359

Chapter 9

71975

Chapter 8

72396

Chapter 7

75524

Chapter 6

79382

Chapter 5

91420

Chapter 4

88624

Chapter 3

99507

Chapter 2

110261

Chapter 1

136622

Chapter 0

117887

39 bình luận

ninds2475
ninds2475 Nhất đoạn đấu khí

có chap mới rồi xem ở đây này ae https://link1s.com/ltff4mo

Trả lời
09:12 - 10/09/2022
tieungungnhi123
tieungungnhi123 Nhất đoạn đấu khí

xem full bộ tại: https://www.youtube.com/watch?v=ES1te14T3xA&list=PLVCcdXO2lNp7ImbCeYwj2t9FqL8b7AFma

Trả lời
20:02 - 01/06/2022
satthanssss
satthanssss Nhất đoạn đấu khí

? Thật đấy

Trả lời
13:53 - 20/04/2022
kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

:) thèm rượu quá r

Trả lời
23:33 - 07/04/2022
kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

ảo :v

Trả lời
16:24 - 01/04/2022