• Danh sách chương
  • Giới Thiệu Truyện
  • Bình Luận (473)
con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi niết bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản luân hồi.

võ chi cực, phá trời xanh, động càn khôn!   phân biệt đẳng cấp   thối thể – địa nguyên cảnh – thiên nguyên cảnh – nguyên đan cảnh – tạo khí cảnh – tạo hình cảnh – tạo hóa cảnh – niết bàn cảnh – sinh huyền cảnh – tử huyền cảnh – chuyển luân cảnh – luân hồi cảnh – tổ cảnh
Để Lại 1 Lời Bình Truyện

Lưu ý: Nội dung bình luận không vượt quá 500 ký tự

Truyện Cùng Thể Loại