Đăng nhập

Võ Luyện Đỉnh Phong

Võ Luyện Đỉnh Phong

[ Cập nhật lúc: 09:22 20/04/2022 ]

12238784 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (18 người đã đánh giá)

Nội dung

Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo. Dương Khai - đệ tử thí luyện kiêm sai vặt quét rác của Lăng Tiêu Các, ngẫu nhiên lấy được một bản vô tự hắc thư, từ đó về sau bước lên võ đạo dằng dặc

Danh sách chương

chapter 2258

459

chapter 2257

186

chapter 2256

157

chapter 2255

143

chapter 2254

142

chapter 2253

143

chapter 2252

141

chapter 2251

156

chapter 2250

158

chapter 2249

131

chapter 2248

115

chapter 2247

130

chapter 2246

118

chapter 2245

126

chapter 2244

119

chapter 2243

121

chapter 2242

119

chapter 2241

141

chapter 2240

123

chapter 2239

125

chapter 2238

136

chapter 2237

127

chapter 2236

136

chapter 2235

132

chapter 2234

120

chapter 2233

124

chapter 2232

118

chapter 2231

111

chapter 2230

120

chapter 2229

117

chapter 2228

124

chapter 2227

123

chapter 2226

118

chapter 2225

119

chapter 2224

114

chapter 2223

110

chapter 2222

115

chapter 2221

117

chapter 2220

124

chapter 2219

123

chapter 2218

115

chapter 2217

110

chapter 2216

110

chapter 2215

118

chapter 2214

113

chapter 2213

113

chapter 2212

108

chapter 2211

111

chapter 2210

117

chapter 2209

114

chapter 2208

108

chapter 2207

106

chapter 2206

112

chapter 2205

111

chapter 2204

100

chapter 2203

105

chapter 2202

102

chapter 2201

106

chapter 2200

111

chapter 2199

108

chapter 2198

104

chapter 2197

104

chapter 2196

114

chapter 2195

102

chapter 2194

109

chapter 2193

110

chapter 2192

105

chapter 2191

112

chapter 2190

109

chapter 2189

119

chapter 2188

111

chapter 2187

104

chapter 2186

105

chapter 2185

106

chapter 2184

110

chapter 2183

103

chapter 2182

104

chapter 2181

96

chapter 2180

99

chapter 2179

100

chapter 2178

110

chapter 2177

98

chapter 2176

109

chapter 2175

110

chapter 2174

102

chapter 2173

99

chapter 2172

105

chapter 2171

105

chapter 2170

102

chapter 2169

99

chapter 2168

98

chapter 2167

111

chapter 2166

101

chapter 2165

108

chapter 2164

104

chapter 2163

104

chapter 2162

103

chapter 2161

109

chapter 2160

114

chapter 2159

110

chapter 2158

114

chapter 2157

115

chapter 2156

111

chapter 2155

110

chapter 2154

111

chapter 2153

122

chapter 2152

145

Chapter 2151

1275

Chapter 2150

277

Chapter 2149

225

Chapter 2148

204

Chapter 2147

181

Chapter 2146

190

Chapter 2145

191

Chapter 2144

190

Chapter 2143

184

Chapter 2142

189

Chapter 2140

319

Chapter 2139

179

Chapter 2138

181

Chapter 2137

169

Chapter 2136

176

Chapter 2135

189

Chapter 2134

167

Chapter 2133

177

Chapter 2132

167

Chapter 2131

171

Chapter 2130

170

Chapter 2129

175

Chapter 2128

205

Chapter 2127

168

Chapter 2126

161

Chapter 2125

176

Chapter 2124

158

Chapter 2123

173

Chapter 2122

198

Chapter 2121

184

Chapter 2120

177

Chapter 2119

149

Chapter 2118

175

Chapter 2117

167

Chapter 2116

170

Chapter 2115

180

Chapter 2114

166

Chapter 2113

165

Chapter 2112

165

Chapter 2111

154

Chapter 2110

164

Chapter 2109

155

Chapter 2108

154

Chapter 2107

144

Chapter 2106

149

Chapter 2105

143

Chapter 2104

145

Chapter 2103

142

Chapter 2102

152

Chapter 2101

147

Chapter 2100

152

Chapter 2099

146

Chapter 2098

152

Chapter 2097

150

Chapter 2096

146

Chapter 2095

160

Chapter 2094

153

Chapter 2093

157

Chapter 2092

161

Chapter 2091

170

Chapter 2090

151

Chapter 2089

167

Chapter 2088

162

chapter 2087

483

chapter 2086

366

chapter 2085

280

chapter 2084

224

chapter 2083

206

chapter 2082

210

chapter 2081

223

chapter 2080

212

chapter 2079

194

chapter 2078

191

chapter 2077

192

chapter 2076

193

chapter 2075

185

chapter 2074

196

chapter 2073

178

chapter 2072

181

chapter 2071

176

chapter 2070

189

chapter 2069

187

chapter 2068

177

chapter 2067

196

chapter 2066

193

chapter 2065

193

chapter 2064

172

chapter 2063

169

chapter 2062

181

chapter 2061

170

chapter 2060

181

chapter 2059

172

chapter 2058

164

chapter 2057

160

chapter 2056

155

chapter 2055

163

chapter 2054

179

chapter 2053

166

chapter 2052

161

chapter 2051

158

chapter 2050

159

chapter 2049

167

chapter 2048

157

chapter 2047

163

chapter 2046

157

chapter 2045

152

chapter 2044

156

chapter 2043

159

chapter 2042

545

chapter 2041

249

chapter 2040

224

chapter 2039

217

chapter 2038

212

chapter 2037

194

chapter 2036

183

chapter 2035

199

chapter 2034

199

chapter 2033

182

chapter 2032

192

chapter 2031

215

Chapter 2030

640

Chapter 2029

330

Chapter 2028

272

Chapter 2027

330

Chapter 2026

260

Chapter 2025

261

Chapter 2024

390

Chapter 2023

265

Chapter 2022

249

Chapter 2021

309

chapter 2020

236

chapter 2019

233

chapter 2018

224

chapter 2017

228

chapter 2016

207

Chapter 2015

296

Chapter 2014

230

Chapter 2013

231

Chapter 2012

294

Chapter 2011

301

Chapter 2010

268

Chapter 2009

399

Chapter 2008

299

Chapter 2007

247

Chapter 2006

345

Chapter 2005

228

Chapter 2004

216

Chapter 2003

327

Chapter 2002

255

Chapter 2001

226

Chapter 2000

335

Chapter 1999

241

Chapter 1998

207

Chapter 1997

212

chapter 1996

298

chapter 1995

241

chapter 1994

214

chapter 1993

208

chapter 1992

209

chapter 1991

231

chapter 1990

222

chapter 1989

268

Chapter 1988

504

Chapter 1987

334

Chapter 1986

267

Chapter 1985

298

Chapter 1984

243

Chapter 1983

273

Chapter 1982

359

Chapter 1981

283

Chapter 1980

290

Chapter 1979

379

Chapter 1978

306

Chapter 1977

280

Chapter 1976

426

Chapter 1975

303

Chapter 1974

288

Chapter 1973

424

Chapter 1972

425

Chapter 1971

324

Chapter 1970

330

Chapter 1969

246

Chapter 1968

246

Chapter 1967

306

Chapter 1966

239

Chapter 1965

249

Chapter 1964

217

Chapter 1963

240

Chapter 1962

261

Chapter 1961

446

Chapter 1960

267

Chapter 1959

324

Chapter 1958

249

Chapter 1957

226

Chapter 1956

230

Chapter 1955

375

Chapter 1954

244

Chapter 1953

224

Chapter 1952

224

Chapter 1951

235

Chapter 1950

252

Chapter 1949

465

Chapter 1948

448

Chapter 1947

306

Chapter 1946

338

Chapter 1945

258

Chapter 1944

255

Chapter 1943

0

Chapter 1942

393

Chapter 1941

407

Chapter 1940

347

Chapter 1939

279

Chapter 1938

277

Chapter 1937

328

Chapter 1936

267

Chapter 1935

268

chapter 1934

321

chapter 1933

268

chapter 1932

254

chapter 1931

263

chapter 1930

262

chapter 1929

247

chapter 1928

245

chapter 1927

239

chapter 1926

244

chapter 1925

270

chapter 1924

244

chapter 1923

232

chapter 1922

217

chapter 1921

225

chapter 1920

246

chapter 1919

249

Chapter 1918

697

Chapter 1917

456

Chapter 1915

459

Chapter 1914

348

Chapter 1913

418

Chapter 1912

374

Chapter 1911

412

Chapter 1910

370

Chapter 1909

423

Chapter 1908

369

Chapter 1907

326

Chapter 1906

281

Chapter 1905

336

Chapter 1904

341

Chapter 1903

370

Chapter 1902

342

Chapter 1901

360

Chapter 1900

333

Chapter 1899

338

Chapter 1898

332

Chapter 1897

310

Chapter 1896

276

Chapter 1895

257

Chapter 1894

345

Chapter 1893

331

Chapter 1892

367

Chapter 1891

267

Chapter 1890

260

Chapter 1889

267

Chapter 1888

279

Chapter 1887

245

Chapter 1886

416

Chapter 1885

267

Chapter 1884

340

Chapter 1883

391

Chapter 1882

345

Chapter 1881

484

Chapter 1880

354

Chapter 1879

356

Chapter 1878

281

Chapter 1877

354

Chapter 1876

371

Chapter 1875

278

Chapter 1874

319

Chapter 1873

262

Chapter 1872

368

Chapter 1871

433

Chapter 1870

460

Chapter 1869

337

Chapter 1868

576

Chapter 1867

1283

Chapter 1866

1046

Chapter 1865

367

Chapter 1864

301

Chapter 1863

335

Chapter 1862

343

Chapter 1861

264

Chapter 1860

264

Chapter 1859

302

Chapter 1858

244

Chapter 1857

235

Chapter 1856

321

Chapter 1855

279

Chapter 1854

243

Chapter 1853

314

Chapter 1852

251

Chapter 1851

317

Chapter 1850

323

Chapter 1849

260

Chapter 1848

325

Chapter 1847

274

Chapter 1846

268

Chapter 1845

341

Chapter 1844

583

Chapter 1943

918

Chapter 1842

437

Chapter 1841

327

Chapter 1840

268

Chapter 1839

376

Chapter 1838

273

Chapter 1837

324

Chapter 1836

372

Chapter 1835

333

Chapter 1834

259

Chapter 1833

267

Chapter 1832

316

Chapter 1831

342

Chapter 1830

374

Chapter 1829

374

Chapter 1828

314

Chapter 1827

404

Chapter 1826

365

Chapter 1825

471

Chapter 1824

431

Chapter 1823

356

Chapter 1822

280

Chapter 1821

307

Chapter 1820

388

Chapter 1819

285

Chapter 1818

277

Chapter 1817

308

Chapter 1816

325

Chapter 1815

341

Chapter 1814

339

Chapter 1813

289

Chapter 1812

293

Chapter 1811

396

Chapter 1810

331

Chapter 1809

392

Chapter 1808

361

Chapter 1807

353

Chapter 1806

307

Chapter 1805

344

Chapter 1804

384

Chapter 1803

284

Chapter 1802

345

Chapter 1801

318

Chapter 1800

319

Chapter 1799

354

Chapter 1798

303

Chapter 1797

290

Chapter 1796

383

Chapter 1795

404

Chapter 1794

347

Chapter 1793

293

Chapter 1792

399

Chapter 1791

382

Chapter 1790

367

Chapter 1789

351

Chapter 1788

374

Chapter 1787

298

Chapter 1786

295

Chapter 1785

289

Chapter 1784

282

Chapter 1783

283

Chapter 1782

417

Chapter 1781

312

Chapter 1780

408

Chapter 1779

302

Chapter 1778

373

Chapter 1777

304

Chapter 1776

301

Chapter 1775

421

Chapter 1774

429

Chapter 1773

359

Chapter 1772

387

Chapter 1771

287

Chapter 1770

300

Chapter 1769

302

Chapter 1768

416

Chapter 1767

331

Chapter 1766

414

Chapter 1765

416

Chapter 1764

465

Chapter 1763

460

Chapter 1762

366

Chapter 1761

408

Chapter 1760

388

Chapter 1759

415

Chapter 1758

395

Chapter 1757

438

Chapter 1756

375

Chapter 1755

352

Chapter 1754

408

Chapter 1753

321

Chapter 1752

308

Chapter 1751

388

Chapter 1750

341

Chapter 1749

323

Chapter 1748

373

Chapter 1747

316

Chapter 1746

392

Chapter 1745

364

Chapter 1744

365

Chapter 1743

314

Chapter 1742

394

Chapter 1741

318

Chapter 1740

410

Chapter 1739

352

Chapter 1738

389

Chapter 1737

365

Chapter 1736

290

Chapter 1735

286

Chapter 1734

288

Chapter 1733

383

Chapter 1732

333

Chapter 1731

322

Chapter 1730

320

Chapter 1729

287

Chapter 1728

458

Chapter 1727

333

Chapter 1726

310

Chapter 1725

0

Chapter 1725

1235

Chapter 1724

502

Chapter 1723

489

Chapter 1722

501

Chapter 1721

358

Chapter 1720

330

Chapter 1719

301

Chapter 1718

379

Chapter 1717

328

Chapter 1716

384

Chapter 1715

316

Chapter 1714

313

Chapter 1713

452

Chapter 1712

614

Chapter 1711

399

Chapter 1710

332

Chapter 1709

317

Chapter 1708

455

Chapter 1707

317

Chapter 1706

305

Chapter 1705

303

Chapter 1704

358

Chapter 1703

343

Chapter 1702

312

Chapter 1701

313

Chapter 1700

348

Chapter 1699

299

Chapter 1698

351

Chapter 1697

344

Chapter 1696

452

Chapter 1695

377

Chapter 1694

285

Chapter 1693

358

Chapter 1692

302

Chapter 1691

288

Chapter 1690

336

Chapter 1689

283

Chapter 1688

280

Chapter 1687

280

Chapter 1686

313

Chapter 1685

313

Chapter 1684

329

Chapter 1683

299

Chapter 1682

329

Chapter 1681