Đăng nhập

Yêu Giả Vi Vương

Yêu Giả Vi Vương

[ Cập nhật lúc: 11:51 20/04/2022 ]

660373 Lượt xem

Đã hoàn thành

6.3 (3 người đã đánh giá)

Nội dung

Đây là một nam tử yêu khí lẫm nhiên, vì nữ nhân yêu quý, vì đạo nghĩa trong lòng, không tiếc đối địch toàn thiên hạ, bước lên câu truyện đồ thần! Nhiệt huyết và truyền kỳ, kích tình và cảm động...

Danh sách chương

Chapter 322

322

Chapter 321

483

Chapter 320

134

Chapter 319

197

Chapter 318

164

Chapter 317

200

Chapter 316

195

Chapter 315

291

Chapter 314

252

Chapter 313

194

Chapter 312

186

Chapter 311

207

Chapter 310

169

Chapter 309

205

Chapter 308

188

Chapter 307

201

Chapter 306

218

Chapter 305

219

Chapter 304

183

Chapter 303

171

Chapter 302

196

Chapter 301

156

Chapter 300

186

Chapter 299

219

Chapter 298

249

Chapter 297

191

Chapter 296

188

Chapter 295

179

Chapter 294

213

Chapter 293

235

Chapter 292

179

Chapter 291

175

Chapter 290

207

Chapter 289

175

Chapter 288

266

Chapter 287

194

Chapter 286

242

Chapter 285

216

Chapter 284

220

Chapter 283

252

Chapter 282

232

Chapter 281

249

Chapter 280

277

Chapter 279

289

Chapter 278

1796

Chapter 277

254

Chapter 276

239

Chapter 275

230

Chapter 274

220

Chapter 273

202

Chapter 272

223

Chapter 271

220

Chapter 270

1522

Chapter 269

230

Chapter 268

219

Chapter 267

205

Chapter 266

1024

Chapter 265

2579

Chapter 264

215

Chapter 263

215

Chapter 262

207

Chapter 261

225

Chapter 260

1643

Chapter 259

1169

Chapter 258

217

Chapter 257

231

Chapter 256

236

Chapter 255

1089

Chapter 254

211

Chapter 253

208

Chapter 252

233

Chapter 251

233

Chapter 250

934

Chapter 249

239

Chapter 248

241

Chapter 247

240

Chapter 246

1592

Chapter 245

1208

Chapter 244

241

Chapter 243

1294

Chapter 242

247

Chapter 241

285

Chapter 240

228

Chapter 239

245

Chapter 238

1455

Chapter 237

1465

Chapter 236

237

Chapter 235

1669

Chapter 234

237

Chapter 233

274

Chapter 232

256

Chapter 231

1180

Chapter 230

281

Chapter 229

282

Chapter 228

298

Chapter 227

269

Chapter 226

303

Chapter 225

1382

Chapter 224

267

Chapter 223

217

Chapter 222

240

Chapter 221

256

Chapter 220

216

Chapter 219

200

Chapter 218

244

Chapter 217

258

Chapter 216

214

Chapter 215

232

Chapter 214

204

Chapter 213

240

Chapter 212

220

Chapter 211

243

Chapter 210

212

Chapter 209

231

Chapter 208

231

Chapter 207

226

Chapter 206

219

Chapter 205

233

Chapter 204

221

Chapter 203

227

Chapter 202

225

Chapter 201

215

Chapter 200

215

Chapter 199

223

Chapter 198

224

chapter 197

219

chapter 196

220

chapter 195

198

chapter 194

191

chapter 193

194

chapter 192

179

Chapter 191

210

Chapter 190

227

Chapter 189

219

Chapter 188

205

Chapter 187

230

chapter 186

219

chapter 185

213

chapter 184

237

chapter 183

212

chapter 182

185

Chapter 181

229

Chapter 180

199

chapter 179

177

chapter 178

188

chapter 177

218

Chapter 176

239

Chapter 175

199

chapter 174

226

chapter 173

214

chapter 172

210

chapter 171

209

chapter 170

184

chapter 169

211

chapter 168

205

chapter 167

190

chapter 166

277

chapter 165

198

chapter 164

210

chapter 163

201

chapter 162

191

chapter 161

224

chapter 160

185

chapter 159

189

chapter 158

178

chapter 157

208

chapter 156

181

chapter 155

187

chapter 154

198

chapter 153

198

chapter 152

188

chapter 151

181

chapter 150

208

chapter 149

190

chapter 148

182

chapter 147

182

chapter 146

178

chapter 145

215

chapter 144

184

chapter 143

193

chapter 142

185

chapter 141

180

chapter 140

189

chapter 139

195

chapter 138

197

chapter 137

191

chapter 136

214

chapter 135

189

chapter 134

200

chapter 133

184

chapter 132

184

chapter 131

191

chapter 130

209

chapter 129

205

chapter 128

190

chapter 127

188

chapter 126

169

chapter 125

184

chapter 124

176

chapter 123

174

chapter 122

167

chapter 121

158

chapter 120

166

chapter 119

157

chapter 118

157

chapter 117

181

chapter 116

182

chapter 115

161

chapter 114

161

chapter 113

169

chapter 112

182

chapter 111

166

chapter 110

177

chapter 109

156

chapter 108

154

chapter 107

155

chapter 106

165

chapter 105

164

chapter 104

155

chapter 103

154

chapter 102

164

chapter 101

144

chapter 100

155

chapter 99

151

chapter 98

143

chapter 97

153

chapter 96

138

chapter 95

144

chapter 94

146

chapter 93

143

chapter 92

145

chapter 91

152

chapter 90

150

chapter 89

169

chapter 88

158

chapter 87

148

chapter 86

158

chapter 85

147

chapter 84

151

chapter 83

161

chapter 82

180

chapter 81

146

chapter 80

153

chapter 79

159

chapter 78

151

chapter 77

154

chapter 76

159

chapter 75

137

chapter 74

139

chapter 73

163

chapter 72

159

chapter 71

160

chapter 70

161

chapter 69

170

chapter 68

164

chapter 67

207

chapter 66

313

chapter 65

365

chapter 64

4978

Chapter 63

4968

chapter 62

4801

chapter 61

5115

chapter 60

6162

Chapter 59

5766

chapter 58

6598

chapter 57

5158

chapter 56

5992

chapter 55

4944

chapter 54

5114

chapter 53

4915

chapter 52

4492

Chapter 51

6233

Chapter 50

6221

chapter 49

5563

chapter 48

4705

chapter 47

4787

chapter 46

5271

chapter 45

4790

chapter 44

4846

chapter 43

5904

chapter 42

5145

chapter 41

5147

chapter 40

6312

chapter 39

5573

chapter 38

4898

chapter 37

5662

chapter 36

5560

chapter 35

5137

chapter 34

5719

chapter 33

5168

chapter 32

4916

chapter 31

5794

chapter 30

5828

chapter 29

5077

chapter 28

6051

chapter 27

5474

chapter 26

5123

chapter 25

6312

chapter 24

5875

chapter 23

5532

chapter 22

7520

chapter 21

6032

chapter 20

7313

chapter 19

6027

chapter 18

7181

chapter 17

5998

chapter 16

6008

chapter 15

7421

chapter 14

6371

chapter 13

7778

chapter 12

6735

Chapter 11 video

10308

Chapter 10

12799

Chapter 9

10922

Chapter 8

11545

Chapter 7

16146

Chapter 6

15093

Chapter 5

16361

Chapter 4

19062

Chapter 3

18814

Chapter 2

19917

Chapter 1

25893

Chapter 0

19098

8 bình luận

172011
172011 Nhị đoạn đấu khí

T Độ kiếp thành Công lên Nhị r HAHAHAHAH!!!

Trả lời
16:26 - 27/08/2022
sosuke
sosuke Nhất đoạn đấu khí

Đánh giá thấp nha, cứ quay chậm thôi

Trả lời
22:35 - 11/07/2022
sosuke
sosuke Nhất đoạn đấu khí

Sao ko xem đc chap 44

Trả lời
22:26 - 11/07/2022
sosuke
sosuke Nhất đoạn đấu khí

Main bộ này cx hài, hay đấy

Trả lời
17:08 - 10/07/2022
buituananh7
buituananh7 Nhị đoạn đấu khí

Main hài vc 🤣🤣🤣

Trả lời
21:01 - 31/03/2022