• Danh sách chương
  • Giới Thiệu Truyện
  • Bình Luận (723)
truyện yêu giả vi vương đây là một nam tử yêu khí lẫm nhiên, vì nữ nhân yêu quý, vì đạo nghĩa trong lòng, không tiếc đối địch toàn thiên hạ, bước lên câu truyện đồ thần! nhiệt huyết và truyền kỳ, kích...
Để Lại 1 Lời Bình Truyện

Lưu ý: Nội dung bình luận không vượt quá 500 ký tự

Truyện Cùng Thể Loại