• Danh sách chương
  • Giới Thiệu Truyện
  • Bình Luận (0)
thời không khe hở liên thông dị giới, thời đại võ đạo giáng lâm!không luyện võ không có tiền đồ? may mắn có hệ thống nhặt thuộc tính, người khác tu luyện sẽ rơi thuộc tính, lặng lẽ sờ sờ nhặt lên!cái gì, đánh quái cũng sẽ bạo thuộc tính?thế là... thời đại của ta tới rồilink đọc truyện chữ toàn thuộc tính võ đạo
Để Lại 1 Lời Bình Truyện

Lưu ý: Nội dung bình luận không vượt quá 500 ký tự

Truyện Cùng Thể Loại